sa sa sa

“İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransının materialları

“İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransının mündəricatı

 Konfransın Proqramı

Elektron milli dövlət: Azərbaycan dilinin qorunması və inkişafı üçün imkan və perspektivlər. Əliquliyev R., Cəfərov Y., Yusifov F., Qurbanova Ə.

Bulud əsaslı elektron dövlət xidmətlərinin səmərəliliyinin artırılması metodu. Abdullayeva F.

Analysis of information encryption methods in multichannel telecommunication systems. Ibrahimov B., Humbatov R., Ibrahimov R.

İnformasiya təhlükəsizliyi, hüquqi əsasları, müqayisəli yanaşma. Niyazov X.

Blok Zinciri Bileşenleri ve Uygulamaları Üzerine Bir Derleme. Akleylek S., Seyhan K.

Plagiatlıqla mübarizə informasiya təhlükəsizliyinin mühüm komponenti kimi. Əliquliyev R.,  Alıquliyev R., Mahmudov R.

Обнаружение атак на киберфизические системы на основе глубокого обучения. Сухостат Л.

Kriptovalyuta verilənlərinin intelektual analizi məsələləri. İmamverdiyev Y., Sadiyeva F.

Rəqəmli təsvirlərin watershed üsulu ilə seqmentləşdirilməsi. Nağıyeva A., Verdiyev S.

Analysis of information protection methods in the system telecommunications based on quantum cryptography. Ibrahimov B., Javadova M.

Blokçeyn texnologiyasının təhlükəsizlik məsələləri. Ələkbərov O.

Elektron dövlət mühitində sosial münasibətlərin təhlükəsizliyi. Əliquliyev R., Alıquliyev R., Ələkbərova İ.

Sosial şəbəkələrdə saxta profillərin aşkarlanması məsələləri. İmamverdiyev Y., Əhmədova X.

Müasir şəbəkə təhlükəsizliyi və inam problemləri. Şıxəliyev Ş.

Proqram təminatının təhlükəsizliyinin təmin olunmasının bəzi üsulları haqqında. Mahmudova Ş.

Ali məktəblərdə kibertəhlükəsizlik üzrə mütəxəssis hazırlığı problemləri. İmamverdiyev Y.

Yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin (E-ID) e-xidmətlərə inteqrasiyası problemləri. Abbasov H.

Qlobal informasiya cəmiyyəti şəraitində Azərbaycan vətəndaşlarının adlandırılması məsələləri. Əliquliyev R., Cəfərov Y., Qurbanova Ə.

Некоторые вопросы безопасности применения дронов. Мехтиев Ш., Мехдиев А.

Folklor informasiya təhlükəsizliyində və informasiya təhlükəsizliyi folklorda. Quliyev H.

İnternetdə Azərbaycan əlifbası ilə domen adlarının tərtib olunması məsələsi haqqında. Qasımova R.

Вопросы обеспечения энергетической безопасности инфраструктуры электронной науки. Фаталиев Т., Мехтиев Ш.

Neft-qaz sənayesində kibertəhlükəsizlik problemləri. İmamverdiyev Y., Muradova G.

Kompüter şəbəkələrində zərərli proqramların analizi üsulları. Yunusov T.

Wi-Fi şəbəkəsində təhlükəsizlik məsələləri. Ağaşov T.

Enerji sektorunda kibertəhlükəsizliyin təmin olunması məsələləri haqqında. Fətəliyev1 T., Mansurova Ş.

Evaluating the indicators of web resources operating in the ccTLD domain zone as a key component of national security. Sadiyev Y.

Verilənlərin sanitarizasiyasının informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasında rolu. Ocaqverdiyeva S.

Proqram təminatının testləşdirilməsi üçün sınaq texnologiyalarının təhlili. Bayramova T., Məlikova N.

Qloballaşma şəraitində dilin inkişaf tendensiyaları və təhlükəsizliyi. Abdullayev S., Kazımov T., Abasova S.

3D çap texnologiyaları və onların yaratdığı təhlükələr. Səmidov A., Hənifəyeva Z.

Proqram təminatı işləyən komandaların idarə edilməsi üçün metrikalar. Kazımov T., Bayramova T.

Sosial şəbəkələrdə gizlilik və təhlükəsizlik problemləri. Abdullayeva N.

İnternet-reklam marketinqində informasiya təhlükəsizliyi problemləri. Haşımova K.

İnformasiya iqtisadiyyatının kibertəhlükəsizliyinin təminatı istiqamətləri və texnologiyaları. Əliyev Ə.

IoT arxitekturunun səviyyələr üzrə təhlükəsizlik məsələləri. Mansurova Ş.

E-dövlətə kiberhücumlar və onlarla mübarizə üsulları haqqında. İskəndərli G.

Elektron dövlət mühitində fərdi məlumatların mühafizəsi problemləri. Ələkbərova İ.

İnternet mühitdə “yırtıcı” jurnalların avtomatik tanınması üçün intellektual sistemin yaradılmasının konseptual əsasları haqqında. Həsənova R., Əsgərov F.

Süni intellekt texnologiyalarına əsaslanan jurnalistikanın formalaşması və inkişaf perspektivləri haqqında. Zalova S.

“IEEE Transactions on Forensics and Information Security” jurnalının bibliometrik analizi (2006-2017-ci illər üzrə). Adıgözəlova N.

İnternet-medianın monitorinqi alətləri və informasiya təhlükəsizliyi məsələləri. Abdullayeva S.

Estimating the text preprocessing algorithms for sentence classification. Suleymanzade S.

İqtisadi inkişafın inklüzivlik səviyyəsinin yüksəldilməsində İKT və onun təhlükəsizliyi problemləri. Əliyev Ə.

Bulud əsaslı e-kitabxanalarda informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi. Əlizadə D.

Zaman sıralarında anomaliyaların aşkarlanması metodlarının analizi. Mikayılova A.

Əşyaların İnterneti texnologiyaları əsasında yaradılan şəbəkə mühitində hücumların təhlili. Həşimov M.

Elmi-texnoloji innovasiya parklarının informasiya təhlükəsizliyi problemləri. Şahverdiyeva R.

Botnet trafikinin aşkarlanmasının bir üsulu haqqında. Qarayeva G.

Vətəndaş elminin informasiya təhlükəsizliyi haqqında. Fətəliyev T., Verdiyeva N.

Yeni media təhsili və informasiya təhlükəsizliyi. Paşayeva G.

Big Data texnologiyalarının təhlükəsizlik problemləri və həlli yolları. Hacırəhimova M., Əliyeva A.

Plagiatlığın növləri və ondan qorunmağın üsulları. Həsənova R., Əsgərov F.

NoSQL verilənlər bazalarında təhlükəsizlik problemləri haqqında. Hacırəhimova M., İsmayılova M.

Elektron dövlət mühitində uşaqların İnternet təhlükəsizliyinin qanunvericilik bazasının formalaşdırılması problemləri. Ocaqverdiyeva S.

Veb spamlar və onlarla mübarizə metodları. Nurəliyev X.

İnformasiya iqtisadiyyatı şəraitində nəşriyyat-poliqrafiya sektorunun formalaşmasında müasir İKT onların təhlükəsizliyi məsələləri. Əliyev Ə., Səmidov A., Şahverdiyeva R., Əkbərova L.

Transliterasiya – milli identikliyə böyük təhlükə mənbəyi kimi. Məmmədzadə S.

Twitter məlumatlarının sentiment analizi. Hacırəhimova M., İmamverdiyeva A.

12 noyabr – Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Günüdür
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
ELMİ JURNALLAR