sa sa sa

AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun 09.03.2022-ci il tarixli 41/13-59 nömrəli vəsatəti, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 29.04.2022-ci il tarixli (protokol № 05-R) qərarı

    

 ED 1.35 Dissertasiya şurasının tərkibi:

 

 3338.01 -  “Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi” ixtisası üzrə

 

1.  Əliyev Ələkbər Əli Ağa oğlu (sədr müavini)

texnika elmləri doktoru, professor

2. Abdullayeva Fərqanə Cabbar qızı (elmi katib)

 texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

3. Ağayev Nadir Bafadin oğlu

texnika elmləri doktoru, professor

4. Babayev İqbal Alıcan oğlu

texnika elmləri doktoru, professor

5. Cəbrayılova Zərifə Qasım qızı

texnika elmləri doktoru, dosent

6. Ələkbərov Rəşid Qurbanəli oğlu

texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

7. Mütəllimov Mütəllim Mirzəəhməd oğlu

texnika elmləri doktoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

3339.01 – “İnformasiyanın mühafizəsi üsulları və sistemləri, informasiya təhlükəsizliyi” ixtisası üzrə

 

1. Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu (sədr)

AMEA-nın həqiqi üzvü, texnika elmləri doktoru, professor

2. Abbasov Əli Məhəmməd oğlu

AMEA-nın həqiqi üzvü, texnika elmləri doktoru, professor

3. Alıquliyev Ramiz Məhəmməd oğlu

AMEA-nın müxbir üzvü, texnika elmləri doktoru

4. Əliyev Fikrət Əhmədəli oğlu

AMEA-nın həqiqi üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor

5. İmamverdiyev Yadigar Nəsib oğlu

texnika elmləri doktoru, dosent

6. Məmmədova Məsumə Hüseyn qızı

AMEA-nın müxbir üzvü, texnika elmləri doktoru, professor

7. Yusifov Fərhad Firudin oğlu

texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
"İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI"
NƏŞRİYYATI
ELMİ JURNALLAR
İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN
İZAHLI LÜĞƏTİ
İnformatika Terminlərinin İzahlı Lüğəti