sa sa sa

AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun nəzdində yaradılmış Dissertasiya şurası aşağıdakı ixtisaslar üzrə texnika üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyaları müdafiəyə qəbul edir (əsas: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 28.02.2017-ci il tarixli qərarı), (protokol № 03-R):

   1203.01 – “Kompüter elmləri” - texnika elmləri

   3338.01 – “Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi” - texnika elmləri

   3339.01 – “İnformasiyanın mühafizəsi üsulları və sistemləri, informasiya təhlükəsizliyi” - texnika elmləri

 

 Dissertasiya şurasının tərkibi:

 

1. ƏLİQULİYEV Rasim Məhəmməd oğlu (sədr)

AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, AMEA-nın vitse-prezidenti, direktor, AMEA-nın həqiqi üzvü, texnika üzrə elmlər doktoru, professor

3338.01, 3339.01

2.  ƏLİYEV Ələkbər Əli Ağa oğlu (sədr müavini)

Bakı Dövlət Universitetinin “İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma” kafedrası, müdir, texnika üzrə elmlər doktoru, professor

3338.01

3. ŞIXƏLİYEV Ramiz Hüseyn oğlu (elmi katib)

AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2 saylı şöbə, baş elmi işçi, texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

3339.01

4.  AĞAYEV Firudin Tərlan oğlu

texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

1203.01

5. AĞAYEV Nadir Bafaddin oğlu

texnika üzrə elmlər doktoru, professor

3338.01

6. ALIQULİYEV Ramiz Məhəmməd oğlu

AMEA-nın müxbir üzvütexnika üzrə elmlər doktoru

3339.01

7. CƏBRAYILOVA Zərifə Qasım qızı

texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

3338.01

8. ƏHMƏDOV Məhəmməd Aydın oğlu

texnika üzrə elmlər doktoru, professor

1203.01

9. ƏLƏKBƏROV Rəşid Qurbanəli oğlu

texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

3339.01

10. ƏLİYEV Əlövsət Qaraca oğlu

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

1203.01

11. İMAMVERDİYEV Yadigar Nəsib oğlu

texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

3339.01

12. KAZIMOV Tofiq Həsənağa oğlu

fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

1203.01

13. Məmmədov Cavanşir Firudin oğlu

texnika elmləri doktoru, professor

1203.01

14.  MƏMMƏDOVA Məsumə Hüseyn qızı

AMEA-nın müxbir üzvütexnika üzrə elmləri doktoru, professor

 3338.01

15. Mustafayev Valeh Azad oğlu

texnika üzrə elmləri doktoru

1203.01

16. YUSİFOV Fərhad Firudin oğlu

texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

3338.01

26 İyun - Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Günüdür
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
ELMİ JURNALLAR
İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN
İZAHLI LÜĞƏTİ
İnformatika Terminlərinin İzahlı Lüğəti