sa sa sa
 •  Big Data analitikası texnologiyalarının aktual elmi-nəzəri problemləri
 •  İnformasiya təhlükəsizliyi və İnternet-kriminalistika problemləri
 •  Elektron dövlətin formalaşması və intellektual analizi problemləri
 •  Elektron elmin və elmmetriyanın formalaşmasının elmi-nəzəri problemləri
 •  Elektron tibb və kiberfiziki-tibbi  sistemlərin formalaşmasının elmi-nəzəri problemləri
 •  Proqram mühəndisliyi və intellektual proqram sistemlərinin elmi-nəzəri problemləri
 •  İnformasiya və bilik iqtisadiyyatının formalaşması problemləri
 •  Kiberfiziki sistemlərin və bulud texnologiyalarının yaradılması və təhlükəsizliyinin təmin olunması problemləri
 •  Sosial şəbəkələrin aşkarlanması, analizi və idarə olunması  problemləri
 •  Süni intellekt və sosio-informasiya texnologiyaları problemləri
 •  E-demoqrafiyanın formalaşması və intellektual analizi texnologiyalarının işlənilməsi problemləri
 •  Şəbəkə mühitində verilənlərin emalı sistemlərinin yaradılmasının elmi-nəzəri problemləri

 

26 İyun - Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Günüdür
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
"İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI"
NƏŞRİYYATI
ELMİ JURNALLAR
İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN
İZAHLI LÜĞƏTİ
İnformatika Terminlərinin İzahlı Lüğəti