sa sa sa

 

İnstitutun Dissertasiya Şurasının iclası keçiriləcək

3 may 2024-cü il tarixdə saat 1400-da İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun ED 1.35 dissertasiya şurasının iclasında texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün  Tuncay Həbib oğlu Həbibbəylinin 3338.01 – “Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi” (informasiya texnologiyaları) ixtisası üzrə “Yerüstü monitorinqi icra edən kvadrokopterlərin hibrid idarəetmə sistemlərinin layihələndirilməsi üsullarinin  işlənməsi” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək.

 

  

İnstitutun Dissertasiya Şurasının iclası keçiriləcək

29 aprel 2022-ci il tarixdə saat 15:00-da AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun nəzdindəki ED 1.35 dissertasiya şurasının 3338.01 – ”Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi” ixtisası üzrə iclasında texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün İsmayıl Calal oğlu Sadıqovun “ Statistik təhlillər əsasında Azərbaycan dilində mətnlərin oxunabilirliyinin qiymətləndirilməsi metodları və alqoritmlərinin işlənməsi” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək.

Tədbirə qoşulmaq üçün link:

https://us02we.zoom.us/j/5306736799?pwd=NjdbNcDQ0bnhsTXY1S3gvVWFrMHlXZz09


Meeting ID: 530 673 6799

Passcode: 12F1EHG

 

 

İnstitutun Dissertasiya Şurasının elmi seminarı keçiriləcək

 28 yanvar 2022-ci il tarixdə saat 14:00-da AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun nəzdindəki ED 1.35 dissertasiya şurasının 3338.01 – ”Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi” ixtisası üzrə Elmi Seminarının onlayn iclasında texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün  İsmayıl Calal oğlu SadıqovunStatistik təhlillər əsasında Azərbaycan dilində mətnlərin oxunabilirliyinin qiymətləndirilməsi metodları və alqoritmlərinin işlənməsi” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcək.

 Tədbirə qoşulmaq üçün link:

 https://us02web.zoom.us/j/82317147672?pwd=M3Y1MmxoWHVURXA4QXozT04ycm5Idz09


Meeting ID: 823 1714 7672
Passcode: 133133

 

 

 

İnstitutun Dissertasiya Şurasının iclası keçiriləcək

24 sentyabr 2021-ci il tarixdə saat 1400-da İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun ED 1.35 dissertasiya şurasının iclasında texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Günay  Yavər  qızı  İskəndərlinin 3338.01 – “Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi” ixtisası üzrə “Elektron dövlət-vətəndaş platformasında məlumatların intellektual analizi üçün metod və alqoritmlərin işlənilməsi” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək.

Tədbirə qoşulmaq üçün link:

https://us02web.zoom.us/j/5306736799?pwd=M2M4WThXeWFlYytUZjlUZllKMGJOUT09         

Meeting ID: 530 673 6799

Passcode: 9F1EHG

 

 

24 sentyabr 2021-ci il tarixdə saat 1400-da İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun ED 1.35 dissertasiya şurasının iclasında texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Hüseyn Ələkbər oğlu Qasımovun 3338.01 – “Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi” ixtisası üzrə “Azərbaycanda bimodal elektron universitetin intellektual idarə olunması üçün model və metodların işlənməsi” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək.

Tədbirə qoşulmaq üçün link:

https://us02web.zoom.us/j/5306736799?pwd=M2M4WThXeWFlYytUZjlUZllKMGJOUT09

Meeting ID: 530 673 6799

Passcode: 9F1EHG

 

    

İnstitutun Dissertasiya Şurasının iclası keçiriləcək

23 iyun 2021-ci il tarixdə saat 1400-da İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun ED 1.35 dissertasiya şurasının iclasında texnika elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Zərifə Qasım qızı Cəbrayılovanın 3338.01 – “Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi” ixtisası üzrə “İnformasiya cəmiyyəti şəraitində insan resurslarının intellektual idarə olunmasının elmi-metodoloji əsaslarının işlənməsi” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək.

 Tədbirə qoşulmaq üçün link:

 https://us02web.zoom.us/j/5306736799?pwd=NjdNcDQ0bnhsTXY1S3gvVWFrMHlXZz09         

 Meeting ID: 5306736799

 Passcode: 12F1EHG

 

 

18 iyun 2021-ci il tarixdə saat 1400-da İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun ED 1.35 dissertasiya şurasının iclasında texnika elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün  Yadigar Nəsib oğlu İmamverdiyevin 3338.01 – “Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi” ixtisası üzrə “E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyinin idarə edilməsi modelləri və metodları” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək.

 Tədbirə qoşulmaq üçün link:

 https://us02web.zoom.us/j/5306736799?pwd=NjdNcDQ0bnhsTXY1S3gvVWFrMHlXZz09          

 Meeting ID: 5306736799

 Passcode: 12F1EHG

 

    

İnstitutun Dissertasiya Şurasının elmi seminarı keçiriləcək

20 may 2021-ci il tarixdə saat 14:00-da AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun nəzdindəki ED 1.35 dissertasiya şurasının 3338.01 – ”Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi” ixtisası üzrə Elmi Seminarının onlayn iclasında texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Günay Yavər qızı İskəndərlinin “Elektron dövlət-vətəndaş platformasında məlumatların intellektual analizi üçün metod və alqoritmlərin işlənilməsi” və Hüseyn Ələkbər oğlu Qasımovun “Azərbaycanda bimodal elektron universitetin intellektual idarə olunması üçün model və metodların işlənməsi”mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işlərinin müzakirəsi keçiriləcək.

Tədbirə qoşulmaq üçün link:

https://us02web.zoom.us/j/3372012747?pwd=bkY3OXVLSndPUElzOGJhVnZPRjVFdz09 

Meeting ID: 337 201 2747

Passcode: 11111

 

  

 

 

Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
"İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI"
NƏŞRİYYATI
ELMİ JURNALLAR
İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN
İZAHLI LÜĞƏTİ
İnformatika Terminlərinin İzahlı Lüğəti