sa sa sa

ATRİBUTLAR


 

          
           Şəhadətnamə            Şəhadətnamə            Şəhadətnamə

 

BANK REKVİZİTLƏRİ

 İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu

 VÖEN: 1300308241

 Hesab №AZ94CTRE00000000000002168416

 AZ1141, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9 A

 Bank Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi

 Kod: 210005

 VÖEN: 1401555071

 M/h: AZ41NABZ01360100000000003944

S.W.I.F.T. CTREAZ22

 

Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
"İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI"
NƏŞRİYYATI
ELMİ JURNALLAR
İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN
İZAHLI LÜĞƏTİ
İnformatika Terminlərinin İzahlı Lüğəti