Müdafiə tarixi

S.A.A

Dissertasiyanın adı

Elmi dərəcə

Dissertasiyalar

Avtoreferatlar

az

en

18.06.2021 

Yadigar Nəsib oğlu İmamverdiyev

“ E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyinin idarə edilməsi modelləri və metodlari ”

 Texnika üzrə elmlər doktoru

     

23.06.2021 

Zərifə Qasım qızı Cəbrayılova

“İnformasiya cəmiyyəti şəraitində insan resurslarının intellektual idarə olunmasının elmi-metodoloji əsaslarının işlənməsi ”

Texnika üzrə elmlər doktoru

     

 24.09.2021

 Hüseyn Ələkbər oğlu Qasımov

“Azərbaycanda bimodal elektron universitetin intellektual idarə olunması üçün model və metodların işlənməsi ”

 Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

 

 

 

 24.09.2021

 Günay Yavər qızı İskəndərli

 “Elektron dövlət-vətəndaş platformasında məlumatların intellektual analizi üçün metod və alqoritmlərin işlənilməsi”

 Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

 

 29.04.2022

 İsmayıl Calal oğlu Sadıqov

 “Statistik təhlillər əsasında Azərbaycan dilində mətnlərin oxunabilirliyinin qiymətləndirilməsi metodları və alqoritmlərinin işlənməsi”

 Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

 

 

 03.05.2024

 Tuncay Həbib oğlu Həbibbəyli

 "Yerüstü monitorinqi icra edən kvadrokopterlərin hibrid idarəetmə sistemlərinin layihələndirilməsi üsullarinin  işlənməsi"

 Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı