sa sa sa


Rəsmiyyə Şərif qızı Mahmudova 18 avqust 1967-ci ildə anadan olmuşdur. 
1990-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin “Tətbiqi riyaziyyat” fakültəsini bitirmiş və həmin ildən Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemləri Şöbəsində mühəndis kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır.

1990- 2003-cü illərdə mühəndis, proqramçı mühəndis, aparıcı proqramçı, elmi işçi vəzifələrində çalışmış və müxtəlif təyinatlı avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin yaradılması məsələləri ilə məşğul olmuşdur. 

2004-cü ildən institutun Tədris-İnnovasiya Mərkəzində çalışmağa başlamış, “Tədris Mərkəzi” korporativ informasiya sisteminin, “Elektron Test Sistemi”nin layihələndirilməsi və yaradılması məsələlərinə rəhbərlik etmişdir. 

 2006-cı ildən Tədris-İnnovasiya Mərkəzinin müdiri vəzifəsində çalışır.

 2006-2019-cu illər ərzində respublikanın doktorant və dissertantlarına “İnformatika” fənninin tədrisi və bu fənndən doktorluq imtahanlarının təşkili işlərinə rəhbərlik etmişdir.

 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda “3338.01 – Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi” ixtisası üzrə “Fərdlərin informasiya mədəniyyətinin ölçülməsi və qiymətləndirilməsi üçün metodların işlənməsi” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır.

 50-yə yaxın elmi məqalə və tezisin müəllifi, bir neçə kitabın isə həmmüəllifidir. 

 Hazırda informasiya təhlükəsizliyi mədəniyyətinin monitorinqi və qiymətləndirilməsi, elektron vətəndaşın formalaşması və onun elektron vətəndaşlıq səviyyəsinin ölçülməsi sahəsində tədqiqatlar aparılır.

 2015-ci ildə uzunmüddətli elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinə görə AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunmuşdur.

 2017-ci ildə informasiya texnologiyaları sahəsində səmərəli elmi-praktiki fəaliyyətinə görə institutun Fəxri Fərmanı ilə təltif olunmuşdur.

 2019-cu ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən “Azərbaycan Respublikası qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı ilə təltif olunub.

 

Elmi əsərləri haqqında məlumat.

Xidməti tel.:           (994 12) 5100759

Elektron poçtu:      training_center@iit.science.az

 

 

15 iyun - Milli Qurtuluş Günüdür
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
"İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI"
NƏŞRİYYATI
ELMİ JURNALLAR
İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN
İZAHLI LÜĞƏTİ
İnformatika Terminlərinin İzahlı Lüğəti