sa sa sa
Struktur bölmənin adı      Tədris-İnnovasiya Mərkəzi
Tel.:      (994 12) 5397741
E-mail:      training_center@iit.science.az 
Struktur bölmənin rəhbəri:      Rəsmiyyə Şərif qızı Mahmudova
İşçilərin ümumi sayı:       17
Əsas elmi istiqamətləri:
 • E-təhsilin formalaşması problemləri;
 • İnformasiya mədəniyyətinin formalaşması və qiymətləndirilməsi problemləri;
 • İnternet asılılığı ilə mübarizə problemləri.
Əsas elmi nəticələri:
 • Şəxsiyyətin informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılması üçün yeni struktur yanaşma təklif edilmişdir;
 • Şəxsiyyətin informasiya mədəniyyətini müəyyən etmək üçün indikatorlar işlənilmişdir;
 • İnformasiya mədəniyyəti kriteriyalarına görə şəxsiyyətin qiymətləndirilməsi üçün çoxkriteriyalı qeyri-səlis hybrid model təklif edilmişdir;
 • Ölkəmizdə uşaqların İnternetin təhlükələrindən qorunması üçün təklif və tövsiyələr işlənilmişdir.
Digər fəaliyyət istiqamətləri
 • Respublika üzrə doktorant və dissertantlara informatika fənninin tədrisi və doktorluq imtahanlarının qəbulu;
 • Müəssisə və təşkilatların əməkdaşları, eləcə də digər şəxslər üçün informasiya texnologiyalarının müxtəlif istiqamətləri üzrə kursların təşkili;
 • Distant kursların, seminar və konfransların təşkili;
 • Ölkədə həyata keçirilən təhsilin informasiyalaşdırılması prosesinə elmi-metodoloji dəstəyin göstərilməsi;
 • İnformasiya texnologiyaları sahəsində bilik və bacarıqların yüksəldilməsi məqsədinə xidmət edən müxtəlif innovative layihələrin həyata keçirilməsi;
 • İnformasiya texnologiyaları sahəsində biliklərin sertifikatlaşdırılması.
Web Summit 2019
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
ELMİ JURNALLAR