sa sa sa


Rəsmiyyə Şərif qızı Mahmudova 1967-ci ildə anadan olmuşdur. 


1990-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin “Tətbiqi riyaziyyat” fakültəsini bitirmiş və həmin ildən Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemləri şöbəsində mühəndis kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 

1990-2003-cü illərdə mühəndis, proqramçı mühəndis, aparıcı proqramçı, elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır. 

Həmin illərdə müxtəlif təyinatlı informasiya sistemlərinin layihələndirilməsi və proqram təminatının yaradılması işləri ilə məşğul olmuşdur. AMEA-nın www.science.az portalının yaradılmasında yaxından iştirak etmişdir. 

2004-cü ildən institutun Tədris-İnnovasiya Mərkəzində çalışır. Təhsil proseslərinin informasiyalaşdırılması problemləri istiqamətində - təhsil mühitində informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılması, elektron tədris resurslarının yaradılmasının texnoloji əsaslarının işlənməsi, müəllimlərin İKT hazırlığının artırılması məsələləri ilə məşğul olur. 

Doktorant və dissertantlara “İnformatika” fənninin tədrisi və imtahanların qəbulu işinin həyata keçirilməsinə rəhbərlik, eyni zamanda pedaqoji fəaliyyət göstərir. 

”2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə Dövlət Proqramı”ndan irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi istiqamətində həyata keçirilən bir sıra tədbirlərdə: konfransların təşkilində, müəllimlər və təhsil işçiləri üçün kompüter kurslarının təşkilində, eləcə də müxtəlif olimpiada və müsabiqələrin təşkilində və keçirilməsində yaxından iştirak edir. 

AR Təhsil Nazirliyi nəzdində yaradılmış “Təhsil Sistemində Elektron Tədris Resurslarının Qiymətləndirilməsi Şurası”nın üzvüdür. 

39 elmi məqalə və tezisin müəllifidir. 

2015-ci ildə uzunmüddətli elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinə görə AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunub.

2017-ci ildə institutun Fəxri Fərmanı ilə təltif olunub.

2018-ci ildə “Fərdlərin informasiya mədəniyyətinin ölçülməsi və qiymətləndirilməsi üçün metodların işlənməsi” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır.

Hazırda Tədris-İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri vəzifəsində çalışır.  

Elmi əsərləri haqqında məlumat.

 

Xidməti tel.:           (994 12) 5100759

Elektron poçtu:      training_center@iit.science.az

 

 

“İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” V respublika konfransı
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
ELMİ JURNALLAR