sa sa sa

Azərbaycan Respublikasında texnika elmləri üzrə dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən elmi nəşrlərin siyahısı

 

Elmi nəşrlərin adı Nəşr orqanı və ya təşkilat
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA
2 AMEA-nın xəbərləri. Fizika-texnika və Riyaziyyat Elmləri Seriyası. İnformatika və İdarəetmə Problemləri Buraxılışı (informatika və idarəetmə üzrə) AMEA
3 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Elmi Əsərləri (kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi, elektrikləşdirilməsi və texniki xidməti sahələri üzrə) Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
4 Nəzəri və Tətbiqi Mexanika Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
5 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Elmi əsərləri Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
6 AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəzin Xəbərlər Məcmuəsi AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəz
7 Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
8 Azərbaycan Neft Təsərrüfatı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti
9 Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi
10 Elmi Əsərlər Azərbaycan Texniki Universiteti
11 Mexanika və Maşınqayırma Azərbaycan Texniki Universiteti
12 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Əsərləri Milli Aviasiya Akademiyası
13 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Məcmuələri Milli Aviasiya Akademiyası
14 Проблемы энергетики AMEA Fizika İnstitutu, Energetika İnstitutu
15 Sumqayıt Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər Sumqayıt Dövlət Universiteti
16 Neft Kimyası və Neft Emalı Prosesləri AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu
17 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət Elmləri Seriyası Bakı Dövlət Universiteti
18 Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi. Elmi Əsərlər Məcmuəsi Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
19 Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının Elmi Əsərləri Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
20 Экоэнергетика Международная Экоэнергетическая Академия
21 Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri “Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası” İctimai Birliyi
22 AMEA-nın Xəbərləri. Elm və İnnovasiya Seriyası AMEA
23 İpək Yolu (nəqliyyat üzrə) Azərbaycan Universiteti
24 Journal of Qafqaz University. Science (informatika üzrə) Qafqaz Universiteti
25 Azərbaycan Aqrar Elmi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
26 İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri (informatika, hesablama texnikası, idarəetmə və informasiya sistemləri üzrə) AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu
27 İnformasiya Texnologiyaları Problemləri (informatika, hesablama texnikası, idarəetmə və informasiya sistemləri üzrə) AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu
28 Elmi Əsərlər Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu
29 Applied and Computational Mathematics AMEA, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutu
30 Elmi Əsərlər (kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiyaşünaslıq; kitabşünaslıq üzrə) AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası
31 Kitabxanaşünaslıq və Biblioqrafiya (kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiyaşünaslıq; kitabşünaslıq üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
32 Kitabşünaslıq və Nəşriyyat İşi (kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiyaşünaslıq; kitabşünaslıq üzrə) Bakı Dövlət Universiteti

Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən elmi nəşrlərin siyahısına əlavə

 

1. Beynəlxalq elmi ictimaiyyət tərəfindən birmənalı şəkildə nüfuzlu hesab edilən xarici elmi jurnallar.

Qeyd: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Web of Science bazasının  (www.thomsonreuters.com) üç sitatgətirmə sistemindən hər hansı birinə daxil olan jurnalları birmənalı şəkildə nüfuzlu xarici elmi jurnallar hesab edir:

-    Science Citation Index Expanded (dəqiq, təbiət və texniki elmlər üzrə baza);

-    Social Science Citation Index (sosial elmlər üzrə baza);

-    Arts and Humanities Citation Index (incəsənət və humanitar elmlər üzrə baza).

2. Gənc tədqiqatçıların AMEA və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təşkil olunmuş respublika elmi konfranslarının materialları.

3. Beynəlxalq və respublika miqyaslı simpozium, elmi konfrans və digər mühüm elmi tədbirlərin materialları.

Web Summit 2019
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
ELMİ JURNALLAR