sa sa sa

İnsan hüquqları haqqında Beynəlxalq Bill

Şərqi Avropa və Müstəqil Dövlətlər Birliyi məkanında İnkişaf üçün Milli İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları Strategiyaları və elektron idarəçilik üzrə Bakı Bəyannaməsi

Tunis Öhdəliyi. İnformasiya Cəmiyyəti məsələləri üzrə Ümumdünya Sammiti. Tunis mərhələsi. Noyabr, 2005

“İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) inkişafı üçün maliyyə mexanizmləri” beynəlxalq seminarının yekun sənədi, 3-4 may 2005-ci il, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası

“İnternetdən istifadənin idarə edilməsi” beynəlxalq seminarının yekun sənədi, 2-3 fevral 2005-ci il, Kişinyov şəhəri, Moldova Respublikası

İnformasiya cəmiyyəti məsələləri üzrə ümumdünya zirvə toplantısı tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinin təhlili haqqında ilkin hesabat

Rəqəmli uçurum və bilik iqtisadiyyatı üzrə Bakı bəyannaməsi, Bakı şəhəri, 25-28 noyabr 2004-cü il

İnformasiya cəmiyyəti üzrə II Bişkək-Moskva konfransının Qətnaməsi, (birinci mərhələ), Bişkək 16-18 noyabr 2004-ci il

Prinsiplər Bəyannaməsi. İnformasiya Cəmiyyəti məsələləri üzrə Ümumdünya Sammiti. Cenevrə mərhələsi. Dekabr, 2003

Fəaliyyət Planı. İnformasiya Cəmiyyəti məsələləri üzrə Ümumdünya Sammiti. Cenevrə mərhələsi. Dekabr, 2003

İnformasiya cəmiyyətinə doğru: prinsiplər, strategiyalar və prioritetlər, Buxarest Bəyannaməsi, 7-9 noyabr, 2002-ci il

İnformasiya cəmiyyəti üzrə Bişkək-Moskva konfransının Bəyannaməsi, 24 oktyabr, 2002-ci il

Kibercinayət haqqında konvensiya, Budapeşt, 23 noyabr 2001-ci il

Avropa İttifaqının fasiləsiz təhsil memorandumu 

 ATƏT-in Parlament Assambleyasının Buxarest Bəyannaməsi, 10 iyul 2000-ci il

İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Avropa konvensiyası

1 Avqust - Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günüdür
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
ELMİ JURNALLAR
İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN
İZAHLI LÜĞƏTİ
İnformatika Terminlərinin İzahlı Lüğəti