Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizamnaməsinə dəyişikliklər edilib İyul 24, 2017 | 04:16 / Mühüm hadisələr

AR Prezidentinin 2014-cü il 11 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizamnaməsi”ndə dəyişikliklər edilməsi haqqında Prezidentin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 11 dekabr tarixli 386 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizamnaməsi”ni “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 14 iyun tarixli 271-VQ nömrəli Qanununa uyğunlaşdırmaq məqsədi ilə qərara alıram:

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 11 dekabr tarixli 386 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014, № 12, maddə 1540; 2016, № 5, maddə 859) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizamnaməsi”ndə aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 1.1-ci bəndin birinci cümləsində “Azərbaycan Respublikasının elm sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirən” sözləri “Azərbaycan Respublikasında elmin inkişafını təşkil və təmin edən, dövlətin elmi və elmi-texniki siyasətini həyata keçirən, ölkə üzrə elmi müəssisə və təşkilatların, ali təhsil müəssisələrinin elmi-tədqiqat fəaliyyətini əlaqələndirən və istiqamətləndirən, elmi-texniki fəaliyyət sahəsində Azərbaycan Respublikasını xarici ölkələrdə təmsil edən” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. 1.5-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“1.5. Akademiya öz tərkibinə seçilən üzvlərini (həqiqi, müxbir, fəxri, xarici üzvləri və fəxri doktorları), tabeliyində olan elmi müəssisə və təşkilatlarda çalışan elmi işçiləri, mütəxəssisləri, elmi xidmət və sosial xidmət sahəsi işçilərini birləşdirir.”.

3. 2.2.1-ci yarımbənddən “elmi fəaliyyəti təşkil və elmin inkişafını təmin etmək, elmin müxtəlif sahələri üzrə elmi-tədqiqat işlərini aparmaq və” sözləri çıxarılsın.

4. 2.2.2-ci və 2.2.3-cü yarımbəndlər ləğv edilsin.

5. 3.0.4-cü yarımbəndə “fundamental” sözündən sonra “, eksperimental” sözü əlavə edilsin.

6. 3.0.18-ci yarımbənddə “ali təhsil müəssisələrinin, dövlət və özəl qurumların tərkibində fəaliyyət göstərən elmi müəssisələrlə” sözləri “elmi müəssisə və təşkilatlar, ali təhsil müəssisələri, təsis sənədlərində elmi fəaliyyət nəzərdə tutulan ictimai birliklər və digər hüquqi şəxslərlə” sözləri ilə əvəz edilsin.

7. 4.0.3-cü yarımbəndə “elmi müəssisələr” sözlərindən sonra “və təşkilatlar” sözləri əlavə edilsin.

8. 4.0.14-cü yarımbəndə “fundamental” sözündən sonra “, eksperimental” sözü əlavə edilsin və həmin yarımbənddən “Elmi-Tədqiqat İşlərini Əlaqələndirmə Şurası,” sözləri çıxarılsın.

9. 4.0.23-cü yarımbəndə “digər elmi” sözlərindən sonra “müəssisə və” sözləri əlavə edilsin.

10. 6.1-ci bəndə “müəssisələr” sözündən sonra “və təşkilatlar” sözləri əlavə edilsin.

11. 7.9.9-cu yarımbəndə “fundamental” sözündən sonra “, eksperimental” sözü əlavə edilsin.

12. 8.19.3-cü yarımbənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“8.19.3. Akademiyanın elmi müəssisə və təşkilatlarının, ali təhsil müəssisələrinin və digər elmi müəssisə və təşkilatların elmi-tədqiqat fəaliyyətini əlaqələndirir və istiqamətləndirir.”.

13. 10.6-cı bəndin birinci cümləsində “elmi müəssisələrinin və” sözləri “elmi müəssisə və təşkilatlarının,” sözləri ilə əvəz edilsin.

14. 10.7.1-ci yarımbəndə “fundamental” sözündən sonra “, innovasiya xarakterli” sözləri əlavə edilsin.

15. 11.5-ci bənddə “strukturuna daxil” sözləri “tabeliyində” sözü ilə əvəz edilsin.

16. 11.6-cı, 11.11-ci bəndin ikinci cümlələrinə və 11.12-ci bəndə ismin müvafiq hallarında “elmi müəssisələr” sözlərindən sonra ismin müvafiq hallarında “və təşkilatlar” sözləri əlavə edilsin.

17. 12.3-cü bənddə “konstruktor və layihə büroları, elmi təcrübə və elmi cihazqayırma” sözləri “təcrübi-konstruktor, layihə-konstruktor, təcrübi-istehsal, layihə-texnoloji” sözləri ilə əvəz edilsin.

18. 13.6-cı bəndə “müsabiqələrdə” sözündən əvvəl “qrant layihələrində və” sözləri əlavə edilsin.

19. 14.4-cü bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“14.4. Akademiya dövlət büdcəsinin vəsaiti, büdcədənkənar vəsaitlər, kreditlər, qrantlar, ianələr və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, innovasiya, sahibkarlıq və digər fəaliyyət sahələrindən daxilolmalar hesabına maliyyələşdirilir.”.

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 21 iyul 2017-ci il.

İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı