sa sa sa
Struktur bölmənin adı      Tədris-İnnovasiya Mərkəzi
Tel.:      (994 12) 5397741
E-mail:      training_center@iit.science.az 
Struktur bölmənin rəhbəri:      Rəsmiyyə Şərif qızı Mahmudova
İşçilərin ümumi sayı:       17
Əsas elmi istiqamətləri:
 • E-təhsilin formalaşması problemləri;
 • İnformasiya mədəniyyətinin formalaşması və qiymətləndirilməsi problemləri;
 • İnternet asılılığı ilə mübarizə problemləri.
Əsas elmi nəticələri:
 • Şəxsiyyətin informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılması üçün yeni struktur yanaşma təklif edilmişdir;
 • Şəxsiyyətin informasiya mədəniyyətini müəyyən etmək üçün indikatorlar işlənilmişdir;
 • İnformasiya mədəniyyəti kriteriyalarına görə şəxsiyyətin qiymətləndirilməsi üçün çoxkriteriyalı qeyri-səlis hybrid model təklif edilmişdir;
 • Ölkəmizdə uşaqların İnternetin təhlükələrindən qorunması üçün təklif və tövsiyələr işlənilmişdir.
Digər fəaliyyət istiqamətləri
 • Respublika üzrə doktorant və dissertantlara informatika fənninin tədrisi və doktorluq imtahanlarının qəbulu;
 • Müəssisə və təşkilatların əməkdaşları, eləcə də digər şəxslər üçün informasiya texnologiyalarının müxtəlif istiqamətləri üzrə kursların təşkili;
 • Distant kursların, seminar və konfransların təşkili;
 • Ölkədə həyata keçirilən təhsilin informasiyalaşdırılması prosesinə elmi-metodoloji dəstəyin göstərilməsi;
 • İnformasiya texnologiyaları sahəsində bilik və bacarıqların yüksəldilməsi məqsədinə xidmət edən müxtəlif innovative layihələrin həyata keçirilməsi;
 • İnformasiya texnologiyaları sahəsində biliklərin sertifikatlaşdırılması.
Mədəniyyət kanalı, "Elm və İnnovasiya" verilişi, (60-cı buraxılış)
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
ELMİ JURNALLAR