sa sa sa

Fərhad Firudin oğlu Yusifov 1982-ci ildə anadan olmuşdur.

2004-cü ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının ”İstehasal Proseslərinin Avtomatlaşdırılması” fakültəsini bitirmiş, “İnformatika və hesablama texnikası” istiqaməti üzrə magistr dərəcəsi almışdır. 

 2005-ci ildən İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda işləyir. 

2009-cu ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda 3338.01 – Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi ixtisası üzrə “Loq-fayllar əsasında İnternetdən istifadənin analizi üçün metod və alqoritmlərin işlənməsi” mövzusunda dissertasiya işi müdafiə etmiş və texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

E-dövlətin yaradılması və inkişafının elmi-nəzəri əsaslarının işlənməsi, e-dövlətin qurulması proseslərinin təşkili və idarə olunması mexanizmlərinin işlənməsi istiqamətində araşdırmalar aparır.

2011-2012-ci illərdə əməkdaşlıq və təcrübə mübadiləsi məqsədilə 1 il müddətində Hradec Kralove Universitetində (Çex Respublikası) elmi ezamiyyətdə olmuşdur. 

2012-ci ildə LaSalle Ramon Llull Universitetində (İspaniya) “Open Minded Project Management” layihələrin idarə olunması istiqaməti üzrə kursu bitirmişdir.

2017-ci ildə “İKT bilik mübadiləsi proqramı 2017” (ICT Knowledge Sharing Program 2017)  çərçivəsində 2 ay müddətində Elektronika və Telekommunikasiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunda (Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI), Cənubi Koreya) işləmişdir.

AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya şurasının üzvüdür.

2012-2017-ci illərdə İnstitutda fəaliyyət göstərən Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri olmuşdur.

İnstitutda nəşr olunan “İnformasiya Texnologiyaları Problemləri” və “İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri” jurnallarının redaksiya heyətinin üzvüdür.

2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən dosent elmi adına layiq görülmüşdür.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı 53, xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı 26-dır. 

2009-cu ildən Təhsil şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışır.  

Elmi əsərləri haqqında məlumat.

 

Xidməti tel.: (994 12) 5101260
Faks: (994 12) 5396121
Elektron poçtu: ph.d@iit.science.azfarhadyusifov@gmail.com
30 Noyabr - Beynəlxalq İnformasiya Təhlükəsizliyi günüdür
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
"İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI"
NƏŞRİYYATI
ELMİ JURNALLAR
İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN
İZAHLI LÜĞƏTİ
İnformatika Terminlərinin İzahlı Lüğəti