sa sa sa

Tel.

(+ 994 12) 539 83 79

Faks

(+ 994 12) 539 61 21

Elektron poçtu

sis@iit.science.az

Struktur bölmənin rəhbəri

Mədinə Tacəddin qızı Səidova

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

 • E-kitabxanaların formalaşması problemləri;
 • Elmmetriyanın problemləri;
 • Antiplagiat və DOI xidmətləri.

Əsas elmi nəticələri

 • İntellektual elektron kitabxana şəbəkələri modeli işlənmişdir;
 • İntellektual elektron kitabxanalarda toplanmış qeydiyyat məlumatlarının intellektual emalı və analizi məsələləri araşdırılmışdır;
 • Qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsinin tətbiqi ilə çap əlyazma simvolları üçün tanıma sistemi hazırlanmışdır;
 • Mətnlərin klassifikasiyası üçün neyro-fazi şəbəkə əsasında alqoritm təklif olunmuşdur;
 • Bibliometrik üsulların tətbiqi vasitəsilə kitabxana xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, elmi tədqiqatın qiymətləndirilməsi üçün yeni indeksin işlənib hazırlanması məqsədilə elmi araşdırmalar aparılır;
 • Mövcud elmmetrik göstəricilərin təkmilləşdirilməsi və yeni göstəricilərin təklif olunması istiqamətində tədqiqatlar aparılır;
 • Elmmetriyanın, o cümlədən bibliometriya və vebometriyanın müasir vəziyyəti öyrənilmiş və elmmetrik qiymətləndirmədə istifadə olunan indekslər analiz edilmişdir;
 • Tədqiqatçının elmi fəaliyyətinin, elmi jurnalların və məqalələrin qiymətləndirilməsi üçün yeni metod və indekslər işlənilmişdir;
 • Dissertasiya işlərinin ilkin avtomatlaşdırılmış ekspertizası üçün yeni metod və alqoritmlər təklif edilmişdir;
 • Azərbaycanda nəşr olunan bir neçə jurnalın milli impakt faktoru hesablanmışdır;
 • Azərbaycanda milli antiplagiat xidmətinin yaradılması üçün təkliflər işlənilmişdir;
 • Elmi nəşrlərin antiplagiat sistemində unikallığının qiymətləndirilməsi üçün tövsiyələr işlənilmişdir;
 • Elmi əsərlərin intellektual analizi üçün DOI-nin xidmət və imkanları araşdırılmış və təhlil edilmişdir;
 • Jurnalogiya (akademik nəşr prosesləri) elminin aspektləri araşdırılmışdır;
 • Elmdə “qara bazar”ın formalaşması xüsusiyyətləri və onlarla mübarizə üsulları araşdırılmışdır.
15 iyun - Milli Qurtuluş Günüdür
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
"İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI"
NƏŞRİYYATI
ELMİ JURNALLAR
İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN
İZAHLI LÜĞƏTİ
İnformatika Terminlərinin İzahlı Lüğəti