sa sa sa

Mədinə Tacəddin qızı Səidova 1949-cu ildə anadan olmuşdur.

1972-ci ildə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) “İstehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması" fakültəsini bitirmişdir.

1973-cü ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyası Kibernetika İnstitutunun nəzdindəki Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemləri Şöbəsində (2002-ci ildən AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu) mühəndis vəzifəsində əmək fəaliyyətinə başlamışdır. Həmin ildən böyük mühəndis, qrup rəhbəri, şöbə müdiri, elmi katib vəzifələrinədək yüksəlmişdir. 

“RAİS-Azərbaycan” dövlət proqramı çərçivəsində respublikanın bir sıra nazirliklər və sənaye müəssisələrində müxtəlif təyinatlı avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin işlənib hazırlanması məsələləri ilə məşğul olmuşdur. 

Exlibris şirkətinin Alephino proqram məhsulu vasitəsilə elmi-texniki informasiyanın komplektləşdirilməsi, kataloqlaşdırılması, sistemləşdirilməsi, yayılması ilə əlaqədar aparılan işlərə rəhbərlik edir. İnstitut əməkdaşlarının elmi əsərlərinin İntellektual İnformasiya Xidməti Sistemində yerləşdirilməsinə nəzarət, institutun əsas elmi problemləri üzrə əməkdaşları tərəfindən nəşr olunan məqalələrin xülasələrinin (ekspres-informasiyalar) hazırlanmasında yaxından iştirak edir.

2014-cü ildə institutun Fəxri Fərmanı ilə təltif olunub.

2015-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Azərbaycan elminin inkişafındakı xidmətlərinə görə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunub.

8 tezisin müəllifidir.

Hazırda Elmi informasiya və elmmetriya şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışır. 

 

Elmi əsərləri haqqında məlumat.

 

Xidməti tel.: (+994 12) 539 83 79
Mob. tel.: (+994 50) 388 46 81
Faks: (+994 12) 539 61 21
Elektron poçtu: medinasaidova@gmail.com
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
"İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI"
NƏŞRİYYATI
ELMİ JURNALLAR
İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN
İZAHLI LÜĞƏTİ
İnformatika Terminlərinin İzahlı Lüğəti