sa sa sa

Azərbaycan Respublikasında seçki sisteminin təkmilləşdirilməsi, onun İnformasiya tə"minatının müasir tələblər səviyyəsində qurulması və seçki prosessində aşkarlığın və şəffaflığın tə"min olunması məqsədilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasında Dövlət Avtomatlaşdırılmış "Seçkilər" İnformasiya Sistemi yaradılsın.

2. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına təklif edilsin ki, bir ay müddətində:

- Sistemin fəaliyyətini təşkil etmək üçün öz nəzdində İnformasiya Mərkəzi yaratsın;
- Sistemə aid tələbləri və ondan istifadə qaydalarını müəyyən etsin;
- Sistemin daxilində informasiya mübadiləsi və mühafizəsini tə"min etmək üçün müvafiq İcra hakimiyyəti orqanları ilə birgə zəruri tədbirlər hazırlayıb həyata keçirsin.

3. Müvafiq şəhər və rayon icra hakimiyyəti başçılarına tapşırılsın ki, bir müddətində hər dairə seçki komissiyasına Dövlət Avtomatlaşdırılmış "Seçkilər" İnformasiya Sisteminin proqram-texniki kompleklərinin yerləşdirilməsi üçün zəruri olan xidməti sahələri ayırsınlar.

4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, on beş gün müddətində Dövlət Avtomatlaşdırılmış "Seçkilər" İnformasiya Sisteminin fəaliyyətini təşkil etmək üçün lazımi maliyyə vəsaitinin ayrılmasını təmin etsin.

5. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Heydər Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 3 sentyabr 2000-ci il
N 528

 

Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
"İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI"
NƏŞRİYYATI
ELMİ JURNALLAR
İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN
İZAHLI LÜĞƏTİ
İnformatika Terminlərinin İzahlı Lüğəti