sa sa sa


Leyla Həbib qızı Quliyeva 1957-ci ildə anadan olmuşdur. 

1979-cu ildə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft-Kimya İnstitutunun “İstehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması” fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1979-cu ildə təyinat üzrə AMEA Kibernetika İnstitutunun Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemləri (AİS) şöbəsində mühəndis vəzifəsində əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 

1982-ci ildən 1995-ci ilə qədər Elmlər Akademiyasının AİS şöbəsində böyük mühəndis-layihəçi vəzifəsində çalışmışdır. 

2000-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Maliyyə və kredit” fakültəsinə daxil olmuş, 2002-ci ildə “Maliyyə və kredit” ixtisası üzrə tam yenidənhazırlanma kursunu bitirmişdir. 

1996-cı ildən baş mühasib vəzifəsində işləyir. 

2017-ci ildə institutun Fəxri Fərmanı ilə təltif olunub.

 

Xidməti tel.:          (994 12) 537 08 46

Ev tel.:                   (994 12) 5384051

 Mobil tel.:             (994 50) 3709894

 Elektron poçtu:     accountant@iit.ab.azguliyeva-leyla@yandex.ru

 

 

 

 

 

 

 

Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
"İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI"
NƏŞRİYYATI
ELMİ JURNALLAR
İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN
İZAHLI LÜĞƏTİ
İnformatika Terminlərinin İzahlı Lüğəti