sa sa sa


Leyla Həbib qızı Quliyeva 1957-ci ildə anadan olmuşdur. 

1979-cu ildə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft-Kimya İnstitutunun “İstehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması” fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1979-cu ildə təyinat üzrə AMEA Kibernetika İnstitutunun Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemləri (AİS) şöbəsində mühəndis vəzifəsində əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 

1982-ci ildən 1995-ci ilə qədər Elmlər Akademiyasının AİS şöbəsində böyük mühəndis-layihəçi vəzifəsində çalışmışdır. 

2000-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Maliyyə və kredit” fakültəsinə daxil olmuş, 2002-ci ildə “Maliyyə və kredit” ixtisası üzrə tam yenidənhazırlanma kursunu bitirmişdir. 

1996-cı ildən baş mühasib vəzifəsində işləyir. 

2017-ci ildə institutun Fəxri Fərmanı ilə təltif olunub.

 

Xidməti tel.:          (994 12) 537 08 46

Ev tel.:                   (994 12) 5384051

 Mobil tel.:             (994 50) 3709894

 Elektron poçtu:     accountant@iit.ab.azguliyeva-leyla@yandex.ru

 

 

 

 

 

 

 

26 İyun - Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Günüdür
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
"İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI"
NƏŞRİYYATI
ELMİ JURNALLAR
İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN
İZAHLI LÜĞƏTİ
İnformatika Terminlərinin İzahlı Lüğəti