sa sa sa
Zərifə Qasım qızı Cəbrayılova 1961-ci ildə anadan olmuşdur. 

1984-cü ildə Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutunun “Avtomatika və hesablama texnikası” fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 

1984-cü ildə təyinatla Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemləri şöbəsinə işə qəbul olunmuşdur. 

1988-ci ildə Kibernetika İnstitutunda aspiranturaya daxil olmuş, 1996-cı ildə “Təşkilat idarəetmə sistemlərində qərarların qəbul olunması metodları” mövzusunda 05.13.14 – “informasiyanın emalı və idarəetmə sistemləri” ixtisası üzrə dissertasiya işini müdafiə etmişdir. Texnika üzrə fəlsəfə doktorudur və 2004-cü ildə dosent elmi adını almışdır.

Süni intellekt texnologiyası çərçivəsində qeyri-səlis məntiq üsullarinin tədqiqi, tətbiqi və inkişafı istiqamətində çətin formalizə olunan bir sıra predmet sahələri üçün metod və alqoritmlər işləmişdir. Hazırda süni intellekt texnologiyası üsullarının tətbiqi ilə müxtəlif predmet sahələrində qiymətləndirmə məsələlərinin, insan resurslarının idarə olunmasında qərarların qərarların qəbul olunması məsələlərinin həlli üçün model və metodların işlənməsi, müvafiq sistemlərin reallaşdırılması problemləri ilə məşğul olur. 

116-dan çox elmi məqalənin müəllifidir. Onlardan 50-si xarici elmi mətbuatda dərc edilmişdir. 

İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun Tədris-İnnovasiya Mərkəzində və BDU-da pedaqoji fəaliyyət göstərir. 

İnstitutda təsis olunan “İnformasiya texnologiyaları problemləri” jurnalının məsul redaktorudur. 

İnstitutun elmi seminarının katibidir. 
 
2015-ci ildə uzunmüddətli elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinə görə AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölm
26 İyun - Azərbaycan Respublİkası Sİlahlı Qüvvələrİ Günüdür
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
ELMİ JURNALLAR