sa sa sa

Zərifə Qasım qızı Cəbrayılova 1961-ci ildə anadan olmuşdur. 

1984-cü ildə Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutunun “Avtomatika və hesablama texnikası” fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 

1984-cü ildə təyinatla Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemləri şöbəsinə işə qəbul olunmuşdur.

1988-ci ildə Kibernetika İnstitutunda aspiranturaya daxil olmuş, 1996-cı ildə “Təşkilat idarəetmə sistemlərində qərarların qəbul olunması metodları” mövzusunda 05.13.14 – “informasiyanın emalı və idarəetmə sistemləri” ixtisası üzrə dissertasiya işini müdafiə etmişdir. Texnika üzrə fəlsəfə doktorudur və 2004-cü ildə dosent elmi adını almışdır.

Süni intellekt texnologiyasının çətin formalizə olunan problemlərin həllinə  tətbiqi çərçivəsində  insan resurslarının idarə edilməsində fərdi və kollektiv qərarların qəbulunun dəstəklənməsi, demoqrafik proqnoz, müxtəlif sosial qruplar üzrə əhalinin gəlirlərinin qiymətləndirilməsi, əmək bazarının perspektiv inkişaf meyllərinin proqnozu, əmək bazarının İT seqmentində insan resurslarının  intellektual  idarə olunması, tibbi kadrlara olan tələb və təklifin qiymətləndirilməsi və idarə olunması mexanizmlərinin işlənilməsi və s.  məsələlərin həlli  üçün konseptual və elmi-nəzəri yanaşmalar işlənilmiş, qeyri-səlis məntiq üsullarına əsaslanan metod və modellər təklif edilmişdir.

140-dan çox elmi məqalənin, 1 monoqrafiyanın müəllifidir. Onlardan 75-i xarici elmi mətbuatda dərc edilmişdir. 

İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun Tədris-İnnovasiya Mərkəzində pedaqoji fəaliyyət göstərir.

İnstitutda təsis olunan “İnformasiya texnologiyaları problemləri” jurnalının məsul redaktorudur. 
İnstitutda təsis olunan “İnformasiya cəmiyyəti problemləri” jurnalının redaksiya heyətinin üzvüdür.

İnstitutun elmi seminarının katibidir. 

2015-ci ildə uzunmüddətli elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinə görə AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunub. 

2018-ci ildə institutun Qadınlar Şurasının sədri vəzifəsinə təyin olunmuşdur.

İnstitutda baş elmi işçi vəzifəsində işləyir.

 

 Elmi əsərləri haqqında məlumat

 

Xidməti tel.:      (994 12) 5372297

Elektron poçtu: depart15@iit.science.az

AzTV, "Elm və İnnovasiya" verilişi, (55-ci buraxılış)
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
ELMİ JURNALLAR