sa sa sa

Tədris-İnnovasiya Mərkəzində vətəndaşların müraciətləri əsasında onların informasiya texnologiyaları sahəsundə müxtəlif proqramlar əsasında biliklərinin yoxlanılması və sertifikatlaşdırılması həyata keçirilir. Sertifikat almağın şərtləri:

  1. Sertifikat almaq istəyən şəxs hansı proqramlar üzrə biliklərini sertifikatlaşdırmaq istəməsi barədə ərizə ilə İnstitutun rəhbərliyinə müraciət edir
  2. Müraciət əsasında imtahan təyin olunur;İmtahan götürülməsi institutda fəaliyyət göstərən, informasiya texnologiyaları sahəsində yüksək ixtisaslı mütəxəssislərdən təşkil olunmuş sertifikatlaşdırma komissiyasına həvalə olunur;
  3. İmtahanın nəticəsindən asılı olaraq həmin şəxsə Sertifikat verilir.

 

 

 

 

 

     
sertifikat sertifikat sertifikat  

Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
"İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI"
NƏŞRİYYATI
ELMİ JURNALLAR
İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN
İZAHLI LÜĞƏTİ
İnformatika Terminlərinin İzahlı Lüğəti