sa sa sa
  Struktur bölmənin adı Tədris-İnnovasiya Mərkəzi
  Tel.: (994 12) 5397741
  E-mail: training_center@iit.ab.az
  Struktur bölmənin rəhbəri: Rəsmiyyə Şərif qızı Mahmudova
  İşçilərin ümumi sayı: 13
  Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: Mərkəzdə təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması, on-line mühitdə təhsilin monitorinqi və qiymətləndirilməsi, elektron təhsil sisteminin yaradılması və idarəedilməsi istiqamətləri üzrə elmi tədqiqat işləri aparılır. Elmi-tədqiqat işləri ilə yanaşı, aşağıdakı fəaliyyət istiqamətləri üzrə işlər həyata keçirilir:

Respublika üzrə bütün doktorant və dissertantlara "İnformatika" fənninin tədrisi və namizədlik imtahanlarının qəbulu işinin təşkili;

Müəssisə və təşkilatların əməkdaşları, eləcə də ayr-ayrı vətəndaşlar üçün informasiya texnologiyalarının müxtəlif istiqamətləri üzrə kursların təşkili və dinləyicilərin biliklərinin sertifikatlaşdırılması; Respublikanın müxtəlif regionlarında, vətəndaşların ilkin və zəruri kompyuter biliklərinə yiyələnməsi üçün, kompyuter kurslarının təşkilinə metodiki dəstəyin göstərilməsi və kurs dinləyicilərinin biliklərinin sertifikatlaşdırılması. "2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə Dövlət Proqramı"ndan irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi istiqamətində: Təhsilin informasiyalaşdırılmasının müxtəlif problemləri ilə bağlı Təhsil Nazirliyi və respublikanın müxtəlif ali təhsil müəssisələri ilə birgə konfrans və seminarların təşkili;

Təhsil sisteminin müxtəlif pillələri üçün hazırlanan elektron tədris resurslarının ekspertizası və qiymətləndirilməsi proseslərində iştirak;  Respublikanın müxtəlif regionlarında orta ümumtəhsil müəssisələrinin müəllimləri və təhsil işçiləri üçün kursların təşkili və kompyuter proqramlarının tədrisi; Məktəblilər və tələbələr arasında informatika üzrə keçirilən  bir sıra olimpiadaların, müsabiqələrin təşkilində iştirak; Vətəndaşların ilkin kompyuter biliklərinin formalaşdırılması üçün müxtəlif televiziya kanalları ilə (İTV, GünazTV) birgə innovativ layihələrin hazırlanması: teledərslərin və televiktorinaların təşkili. Hazırda regionlarda yerləşən ali təhsil müəssisələrinin tələbələri üçün distant təhsilin təşkili istiqamətində işlər aparılır.  

  Struktur bölmənin əsas elmi nəticələri: İnformasiya inqilabları kontekstində təhsilin təkamül prosesi tədqiq olunmuş və təhlillər aparılmışdır. Elektron tədris resurslarının qiymətləndirilməsi üçün meyarların müəyyən olunması ilə bağlı tövsiyyələr işlənmişdir. İnformasiya mədəniyyəti, onun mahiyyəti, struktur elementləri tədqiq olunmuş və fərdlərin informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılması ilə bağlı yeni yanaşma təklif olunmuşdur.    On-line mühitdə təhsilin monitorinqi və qiymətləndirilməsi  üçün indikatorlar sisteminin işlənib hazırlanması istiqamətində araşdırmalar aparılmışdır. Doktorant və dissertantların anket məlumatlarının təhlili əsasında 2003-2009-cu illər ərzində respublikada elmi kadr hazırlığının vəziyyəti araşdırılmış və təhlillər aparılmışdır.
18 oktyabr Azərbaycanın Dövlət Müstəqİllİyİ Günüdür
Xİdmətlər
İş fəaliyyətinizə bizimlə başlayın!
Ətraflı
Bizim yaradıcı və özünəməxsus ideyalarımıza etibar edin!
Ətraflı
Əlverişli qiymətlərə keyfiyyətli və rəngarəng nəşriyyat işləri!
Ətraflı
İT biliklərinizi inkişaf etdirərək karyeranızı dəyişin!
Ətraflı
Zəngin e-kitabxana xidmətləri!
Ətraflı
Dövrİ Nəşrlər