sa sa sa

Struktur bölmənin adı

 

10  saylı şöbə

Tel.

 

(+994 12) 5380589

Faks

 

 

Elektron poçtu

 

depart10@iit.science.az

Struktur bölmənin rəhbəri

 

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru Ağayev Firudin Tərlan oğlu

İşçilərin ümumi sayı

 

11

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

-İnformasiya cəmiyyətinin formalaşdırılmasının elmi-nəzəri problemləri;

 -E-təhsilin formalaşması problemləri.

Əsas elmi nəticələri

E-təhsil mühitinin idarə edilməsi və onun metodoloji əsaslarının işlənilməsi üzrə:

-E-təhsil mühitinə konseptual baxışlar araşdırılmış;

-E-təhsil mühitində intellektual analiz metodları tətbiq edilmiş;

E-təhsil mühitinin arxitekturu yaradılmışdır. Təhsil sistemində İKT ixtisasları üzrə standartların beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması modelinin işlənməsi üzrə:

-Dünyanın aparıcı universitetlərinin İKT ixtisaslarının müxtəlif istiqamətləri və səviyyələri (bakalavr və magistr) üzrə tədris proqramlarının müqayisəli təhlili aparılmış;

-Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinin İKT ixtisaslarının müxtəlif istiqamətləri və səviyyələri (bakalavr və magistr) üzrə tədris proqramlarının təhlili aparılmış;

-Müxtəlif universitetlərin tədris proqramlarının müqayisəli təhlilinin aparılmasında assosiativ qaydaların axtarış metodları tətbiq edilmişdir.

15 Sentyabr – Azərbaycanda Bİlİk Günüdür
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
ELMİ JURNALLAR