sa sa sa


Firudin Tərlan oğlu Ağayev 1963-cü ildə anadan olmuşdur.


1985-ci ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun “Avtomatika və hesablama texnikası” fakültəsini bitirmişdir.

1985-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyası Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemləri şöbəsinə qəbul olunmuşdur. Burada mühəndis, mühəndis proqramçı, laboratoriya müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 1986-cı ildən aspirant və dissertantlara “İnformatika və hesablama texnikasının əsasları” fənni üzrə tədris işlərini aparmışdır.

1987-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyası Kibertetika İnstitutuna “Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri” ixtisası üzrə qiyabi aspiranturaya daxil olmuşdur.

1997-ci ildə “Təsvirlərin proyeksiyalar üzrə bərpası üsullarının modelləşdirilməsi zamanı sürətli Radon çevirməsinin yaradılması” mövzusunda 05.07.12. – “Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar” ixtisası üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

2002-2003-cü illərdə Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyasında “Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri”, “İnformasiya və hesablama sistemləri” fənləri üzrə mühazirələr oxumuşdur. Cisco Lokal Akademiyasının instruktorudur.

2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən dosent elmi adına layiq görülmüşdür.

41 məqalənin və 3 kitabın müəllifidir.

2002-ci ildən institutda şöbə müdiri vəzifəsində çalışır. 

Elmi əsərləri haqqında məlumat.

Xidməti tel.: (994 12) 5397213
Ev tel.: (994 12) 4132162
Mobil tel.: (994 55) 7772626
Elektron poçtu: depart10@iit.science.az
Mədəniyyət kanalı, "Elm və İnnovasiya" verilişi, (60-cı buraxılış)
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
ELMİ JURNALLAR