sa sa sa


Firudin Tərlan oğlu Ağayev 1963-cü ildə anadan olmuşdur.

1985-ci ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun “Avtomatika və hesablama texnikası” fakültəsini bitirmişdir.

1985-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyası Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemləri şöbəsinə qəbul olunmuşdur. Burada mühəndis, mühəndis proqramçı, laboratoriya müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 1986-cı ildən aspirant və dissertantlara “İnformatika və hesablama texnikasının əsasları” fənni üzrə tədris işlərini aparmışdır.

1987-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyası Kibertetika İnstitutuna “Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri” ixtisası üzrə qiyabi aspiranturaya daxil olmuşdur.

1997-ci ildə “Təsvirlərin proyeksiyalar üzrə bərpası üsullarının modelləşdirilməsi zamanı sürətli Radon çevirməsinin yaradılması” mövzusunda 05.07.12. – “Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar” ixtisası üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

2002-2003-cü illərdə Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyasında “Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri”, “İnformasiya və hesablama sistemləri” fənləri üzrə mühazirələr oxumuşdur. Cisco Lokal Akademiyasının instruktorudur.

2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən dosent elmi adına layiq görülmüşdür.

61 məqalənin və 3 kitabın müəllifidir.

2002-ci ildən institutda şöbə müdiri vəzifəsində çalışır. 

 

 

Elmi əsərləri haqqında məlumat.

Xidməti tel.: (+994 12) 539 72 13
Mobil tel.: (+994 55) 777 26 26
Elektron poçtu: agayevinfo@gmail.comdepart_8@iit.science.az
17 May - Ümumdünya Telekommunikasiya və İnformasiya Cəmiyyəti Günüdür
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
"İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI"
NƏŞRİYYATI
ELMİ JURNALLAR
İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN
İZAHLI LÜĞƏTİ
İnformatika Terminlərinin İzahlı Lüğəti