sa sa sa

 


Gülnarə Çingiz qızı Nəbibəyova S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin “Mexanika-riyaziyyat” fakültəsini bitirmişdir.

Universiteti bitirdikdən sonra Azərbaycan Elmlər Akademiyasının (AEA) Kibernetika İnstitutunda proqramçı vəzifəsinə qəbul olunmuşdur. Sonra AEA AİS şöbəsində böyük mühəndis, daha sonra isə aparıcı mühəndis vəzifələrində işləmişdir. Burada avtomatlaşdırılmış idarə sistemlərinin yaradılması məsələləri ilə məşğul olmuşdur. AİS şöbəsində çalışarkən ”ETM pasportları”, TPAİS və digər sistemlərin proqram təminatının yaradılmasında iştirak etmişdir. 

İnformasiya texnologiyaları istiqamətində analitik informasiya və veb-texnologiyaların problemləri ilə bağlı elmi-nəzəri və praktiki işləri görmüş: xarici siyasət sahəsində qərarların qəbul edilməsini dəstəkləyən informasiya-analitik sistemin işlənməsi üzrə tədqiqatlar və bununla bağlı Verilənlər anbarı, OLAP və Data Mining texnologiyaları üzrə araşdırmalar aparmışdır.

Azərbaycanda formalaşan e-elm mühiti çərçivəsində veb-infrastrukturun və onun əhatə etdiyi veb-saytların yaradılması ilə bağlı elmi-metodiki dəstəyi həyata keçirir. 

AMEA www.science.az  portalının yeni versiyasının və AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun www.ict.az saytının layihəsinin yaradıcılarından biridir. 
 
Hazırda AMEA-nın www.science.az rəsmi veb-portalı və institutun www.ict.az  saytına texnoloji dəstək onun rəhbərliyi ilə həyata keçirilir. 
 
30-dan çox elmi məqalənin müəllifidir. 
 
2015-ci ildə uzunmüddətli elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinə görə AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunub.
 
2017-ci ildə institutun Fəxri Fərmanı ilə təltif olunub.
 
2018-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda 3338.01 – Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi ixtisası üzrə “Elektron dövlət mühitində ölkələrarası inteqrasiya proseslərinin ölçülməsi üçün metod və alqoritmlərin işlənilməsi" mövzusunda dissertasiya işini müdafiə etmiş və texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

Hazırda şöbə müdiri vəzifəsində çalışır. 

 
Xidməti tel.: (994 12) 5371897
Mobil tel.: (994 55) 6757543
Elektron poçtu: gulnara@iit.science.azgnabibayova@gmail.com 
6 sentyabr – Lütfi Zadənin anım günüdür
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
"İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI"
NƏŞRİYYATI
ELMİ JURNALLAR
İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN
İZAHLI LÜĞƏTİ
İnformatika Terminlərinin İzahlı Lüğəti