sa sa sa

Gülarə Abas qızı Məmmədova 10 yanvar 1954-ci ildə Bakıda anadan olmuşdur.

1976-cı ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin “Mexanika-riyaziyyat”  fakültəsini bitirmişdir.

1976-cı ildə təyinatla Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Kibernetika İnstitutunun nəznində Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemləri şöbəsinə baş laborant vəzifəsinə qəbul olunmuşdur. 1977-1980-cı illərdə mühəndis, 1980-1987-ci illərdə baş mühəndis, 1988-1990-cı illərdə aparıcı mühəndis vəzifələrində işləmişdir.

1977-1989-cu illərdə RAİS-Azərbaycan dövlət proqramı çərçivəsində respublikanın bir sıra nazirliklər və sənaye müəssisələrində müxtəlif təyinatlı avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin işlənib hazırlanması məsələləri ilə məşğul olmuşdur. 

İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda elmi işçi, böyük elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır.

Hazırda şöbənin baş mütəxəssisi vəzifəsində işləyir.

İnstitutun Tədris-İnnovasiya Mərkəzində pedaqoji fəaliyyət göstərir. 

Elmi əsərlərinin ümumi sayı 40, konfrans materiallarının sayı 30-dan coxdur.

 

 Elmi əsərləri haqqında məlumat

 

Xidməti tel.:

  (994 12) 539 72 13

Elektron poçtu:

  gyula.ikt@gmail.com

 

26 İyun - Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Günüdür
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
ELMİ JURNALLAR
İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN
İZAHLI LÜĞƏTİ
İnformatika Terminlərinin İzahlı Lüğəti