sa sa sa

Şakir Ağacan oğlu Mehdiyev 1957-ci ildə anadan olmuşdur. 

1979-cu ildə Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutunun “Avtomatika və hesablama texnikası” fakültəsini “Elektron hesablama maşınları” ixtisası ilə bitirmişdir. 

1979-1985-ci illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Kibernetika İnstitutunda mühəndis və kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 

1985-1992-ci illərdə Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemləri şöbəsində böyük mühəndis və qrup rəhbəri vəzifəsində işləmişdir. 

1992-1997-ci illərdə Azərbaycan Texniki Universitetinin “Elektrik rabitəsi” kafedrasında baş müəllim işləmişdir. 

Əsas elmi tədqiqatları kiber-fiziki sistemləri, Əşyaların interneti, e-elm və intellektual texniki ximət sahələrini əhatə edir.

40-dan çox elmi əsərin və 7 ixtiranın müəllifidir. 

2015-ci ildə uzunmüddətli elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinə görə AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunub.

Hazırda institutun baş mühəndis vəzifəsində çalışır. 

 

Elmi əsərləri haqqında məlumat

 

Xidməti tel.: (+994 12) 539 96 93

Mobil tel.:     (+994 55) 730 22 06

Elektron poçt: manager@iit.science.az

 

 

 

 

 

Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
"İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI"
NƏŞRİYYATI
ELMİ JURNALLAR
İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN
İZAHLI LÜĞƏTİ
İnformatika Terminlərinin İzahlı Lüğəti