sa sa sa

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun magistraturasına 2018/2019-cu tədris ili üçün qəbul

PLANI

  

 

S/№

İxtisasın şifri

İxtisasın adı

2018/2019-cu tədris ili

Azərb.

bölməsi

Rus bölməsi

1.

 060509

 Kompüter elmləri

2

 

 

 

 Kompüter sistemlərinin və şəbəkələrinin proqram təminatı

1

 

 

 

 Paylanmış sistemlər və şəbəkələr

1

 

2.

 060631

 Kompüter mühəndisliyi

2

 

 

 

 Kompüter mühəndisliyi

1

 

 

 

 Kompüter  sistemləri və şəbəkələri

1

 

3.

 060632

 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

1

 

 

 

 İnformasiya mühafizəsi və təhlükəsizliyi

1

 

27 sentyabr - Azərbaycanda Anım Günüdür
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
"İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI"
NƏŞRİYYATI
ELMİ JURNALLAR
İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN
İZAHLI LÜĞƏTİ
İnformatika Terminlərinin İzahlı Lüğəti