sa sa sa

Struktur bölmənin adı

        18 saylı şöbə (Multimedia Mərkəzi)

Tel.

        (+994 12) 510 42 74

Elektron poçtu

         depart18@iit.science.az 

Struktur bölmənin rəhbəri

         Anar Fərzulla oğlu Səmidov

İşçilərin ümumi sayı

       19

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

 • Fraktal nəzəriyyə, tətbiq sahələri və inkişaf perspektivləri;
 • İntellektual informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə İnternet mühitdə reklam-marketinq fəaliiətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi problemləri;
 • İnformasiyanın virtual məkandan real məkana transformasiyası, 3D texnologiyaları;
 • Virtual reallığın formalaşması problemləri;
 • 3D qrafikasının analizi və kompüter modelləşdirilməsi problemləri.

 

Əsas elmi nəticələri

 • Fraktal qrafikanın elementləri və onların müasir arxitektura və inşaatda istifadəsi araşdırılmışdır;
 • Fraktal həndəsənin kompüter dizaynında tətbiqi və perspektivləri araşdırılmışdır;
 • Marketinq fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması üçün metod və alqoritmlər işlənmişdir;
 • İnternet-reklamın tərkib hissələri analiz olunmuş, effektivliyinin yüksəldilməsi üçün intellektual analiz metodları təklif olunmuşdur;
 • 3D texnologiyalarının müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri araşdırılmışdır;
 • 3D çap texnologiyaları və onların yaratdığı təhlükələrə qarşı  mübarizə metodları araşdırılmışdır;
 • 3D Qrafik Redaktorların Müqayisəli Təhlili analiz edilmişdir;
 • E-tibbdə 3D Texnologiyaları tətbiqi sahələri araşdırılmışdır;
 • 3D qrafikası, virtual reallıq, 3D foto, 3D biznes-reklam, 3D printer və s. texnologiyaları araşdırılmışdır.
26 İyun - Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Günüdür
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
ELMİ JURNALLAR
İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN
İZAHLI LÜĞƏTİ
İnformatika Terminlərinin İzahlı Lüğəti