sa sa sa

Struktur bölmənin adı

      15 saylı şöbə

Tel.

      (+994 12) 539 97 39

Faks

      (+ 994 12) 539 61 21

Elektron poçtu

      depart15@iit.science.az  

Struktur bölmənin rəhbəri 

     AMEA-nın müxbir üzvü, texnika elmləri doktoru, professor Məsumə  Hüseyn qızı Məmmədova

İşçilərin ümumi sayı

      6

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

 • Süni intellekt və sosioinformasiya texnologiyaları problemləri;
 • Virtual məkanda Azərbaycan dilinin tətbiqi problemləri;
 • Elektron tibbin formalaşması problemləri.

 

Əsas elmi nəticələri

 • Qeyri-səlis relyasion strukturlu biliklərin lokal və paylanmış mühitdə emalı texnologiyasının nəzəri və metodoloji əsasları işlənilmişdir;
 • Təşkilati-idarəetmə sistemlərində fərdi və kollektiv qərarların qəbul edilməsi metodları işlənilmışdir;
 • Elmi-təşkilati fəaliyyətdə qərarların qəbulunu dəstəkləyən AZEREKS ekspert sistemi işlənilmiş və bu sistemə müəlliflik şəhadətnaməsi alınmışdır;
 • Texnoloji proseslərin intellektual idarə edilməsi üçün qeyrisəlis biliklərə əsaslanan model və sintez metodları təklif olunmuşdur;
 • Enerji sistemlərində operativ-dispetçer idarəetmə məsələlərinin həlli üçün qərarların qəbulunun intellectual dəstəklənməsi metodları işlənilmişdir;
 • Pilotaj texnikasının intellektual idarə edilməsi üçün uçuş informasiyasının emalı texnologiyası işlənilmış, pilotaj fiqurlarının tanınması və uçuş tapşırığının icra keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi məsələləri həll edilmişdir;
 • Azərbaycan dilinin formal modelləri yaradılmış və onların əsasında linqvistik prosessor qurulmuşdur;
 • Maşın-tərcümə sistemində avtomatik lüğətin optimal strukturunun təyin edilməsi metodları işlənilmişdir;
 • Biliklər bazası və ekspert sistemləri əsasında Azərbaycan dilli mətnlərin avtomatlaşdırılmış emalının konseptual əsasları işlənilmişdir;
 • Təşkilatda personalın idarə olunmasında qərarların qəbulunun intellektual dəstəklənməsi üçün model və metodlar işlənilmişdir;
 • Demoqrafik proqnoz məsələlərinin həlli üçün “İntellektual demoqrafik proqnoz sistemi” işlənilmişdir;
 • İnsan resurslarının intellektual idarə olunmasının nəzəri və konseptual əsasları işlənilmişdir;
 • Əmək bazarında İT mütəxəssislərə tələb və təklifin intellektual idarə olunmasının nəzəri-metodoloji əsasları işlənilmişdir;
 • E-tibbin mahiyyəti, müasir vəziyyəti, elmi problemləri və perspektivləri araşdırılmışdır.

 

26 İyun - Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Günüdür
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
ELMİ JURNALLAR
İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN
İZAHLI LÜĞƏTİ
İnformatika Terminlərinin İzahlı Lüğəti