sa sa sa

Struktur bölmənin adı

İnformasiya iqtisadiyyatı və sosial-iqtisadi sistemlərin informasiyalaşdırılması problemləri

Tel.

(994 12) 539 72 26

Elektron poçtu

alovsat_qaraca@mail.rudepart8@iit.science.az 

Struktur bölmənin rəhbəri

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əlövsət Qaraca oğlu Əliyev

İşçilərin ümumi sayı

11

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

 • İKT sferasının effektiv inkişafı problemləri;
 • İKT-yə əsaslanan informasiya və bilik iqtisadiyyatının formalaşması və perspektiv inkişafı problemləri;
 • İnnovasiya strukturlarının və proseslərinin formalaşması və səmərəli inkişaf səviyyəsinin qiymətləndirilməsi problemləri;
 • İKT əsasında Cəmiyyətin və iqtisadiyyatın inklüziv inkişafı problemləri və həll istiqamətləri;
 • Sosial iqtisadi proseslərin və strukturların fəaliyyətinin informasiyalaşdırılması perspektivləri;
 • Dördüncü sənaye inqilabının iqtisadiyyatda tətbiqi problemləri.

Əsas elmi nəticələri

 • İnformasiya və bilik iqtisadiyyatının formalaşma istiqamətləri təklif olunmuşdur;
 • İnformasiya və biliklər iqtisadiyyatının ölçülməsi üzrə kompozit indikatorlar sistemi işlənilmişdir;
 • Texnoparkların fəaliyyətinin təşkili və idarə olunması üzrə konseptual model və mexanizmlər təklif olunmuşdur;
 • Sosial iqtisadi xarakterli müəssisələrin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün müxtəlif təyinatlı informasiya təminatı sistemlərinin prinsipləri verilmişdir;
 • İnnovasiya prosesləri və strukturlarının xarakterik göstəriciləri və kriteriyaları işlənilmişdir və qiymətləndirilmə metodikası verilmişdir;
 • İKT sahəsinin inkişafının iqtisadi göstəriciləri təhlil edilmişdir;
 • İqtisadiyyatın informasiyalaşdırılmasının perspektiv istiqamətləri təhlil olunmuşdur;
 • Makroiqtisadi proseslərdə, və sahələrdə yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi məsələləri öyrənilmişdir;
 • İnformasiya cəmiyyətində E-kommersiya texnologiyasının tətbiqi və inkişafı üzrə model və mexanizmlər işlənilmişdir;
 • İqtisadiyyatın yaşıl, inklüziv və kibertəhlükəsizlik texnologiyalarla inkişaf problemləri araşdırılmışdır.
Ümumdünya Robotlar Konfransı
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
ELMİ JURNALLAR