sa sa sa

Tel.

(+994 12) 539 72 26

Elektron poçtu

alovsat_qaraca@mail.rudepart_6@iit.science.az 

Struktur bölmənin rəhbəri

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əlövsət Qaraca oğlu Əliyev

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

 • İKT sferasının effektiv inkişafı problemləri;
 • İKT-yə əsaslanan informasiya (rəqəmsal) və bilik iqtisadiyyatının formalaşması və perspektiv inkişafı problemləri;
 • Rəqəmsal innovasiya iqtisadiyyatın formalaşma və inkişaf konsepsiyasının işlənilməsi;
 • E-iqtisadiyyatın elekton hökumət platformasında formalaşma və inkişaf konsepsiyasının işlənilməsi;
 • İnnovasiyaların və MİS-in effektiv idarəetmə metodlarının işlənilməsi;
 • İnformasiya (rəqəmsal) və biliklər iqtisadiyyatının innovativ proseslərinin qiymətləndirilməsi;
 • İnnovasiya strukturlarının və proseslərinin formalaşması və səmərəli inkişaf səviyyəsinin qiymətləndirilməsi problemləri;
 • Elm-sənaye texnoparklarının formalaşması və səmərəli inkişaf səviyyəsinin qiymətləndirilməsi problemləri;
 • E-kommersiya sistemlərinin və proseslərinin formalaşması və səmərəli inkişaf istiqamətlərinin işlənilməsi;
 • İKT əsasında Cəmiyyətin və iqtisadiyyatın dayanıqlı yaşıl, inklüziv və kibertəhlükəsiz inkişafı problemləri və həll istiqamətləri;
 • Dördüncü sənaye inqilabının iqtisadiyyatda tətbiqi problemləri;
 • Rəqəmsal innovasiyaların transformasiyası problemləri;
 • İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə rəqəmsal innovasiyaların tətbiqi məsələlərinin araşdırılması;
 • Yeni İKT əsaslı Texnoloji iqtisadiyyat sektorlarının formalaşması və səmərəli inkişaf istiqamətlərinin işlənilməsi;
 • Neft sənayesi iqtisadiyyatının kiberdayanıqlı yaşıl, inklüziv inkişafı problemlərinin həll istiqamətləri;
 • Qeyri-neft səaye potensialının təhlükəsizliyi və kiberdayanıqlı inklüziv inkişafı problemlərinin tədqiqi və həll istiqamətlərinin işlənilməsi;
 • Rəqəmsal innovasiya iqtisadiyyatın formalaşması və inkişafının kiberdayanıqlığının yüksəldilməsi istiqamətlərinin işlənilməsi.

 

Əsas elmi nəticələri

 • İnformasiya (rəqəmsal) və bilik iqtisadiyyatının formalaşma istiqamətləri təklif olunmuşdur;
 • İnformasiya və biliklər iqtisadiyyatının ölçülməsi üzrə kompozit indikatorlar sistemi işlənilmişdir;
 • Texnoparkların fəaliyyətinin təşkili və idarə olunması üzrə konseptual model və mexanizmlər təklif olunmuşdur;
 • Sosial iqtisadi xarakterli müəssisələrin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün müxtəlif təyinatlı informasiya təminatı sistemlərinin yaradılması prinsipləri verilmişdir;
 • İnnovasiya prosesləri və strukturlarının xarakterik göstəriciləri və kriteriyaları işlənilmiş və qiymətləndirilmə metodikası verilmişdir;
 • İKT sahəsinin inkişafının iqtisadi göstəriciləri təhlil edilmişdir;
 • İqtisadiyyatın rəqəmsallaşdırılmasının perspektiv istiqamətləri təhlil olunmuşdur;
 • Sənaye müəssisələrinin rəqəmsal innovasiyalar əsasında effektiv fəaliyyətin təşkili problemləri araşdırılmışdır;
 • İnformasiya cəmiyyətində E-kommersiya texnologiyasının tətbiqi və inkişafı üzrə model və mexanizmlər işlənilmişdir;
 • İqtisadiyyatın yaşıl, inklüziv və kibertəhlükəsizlik texnologiyalar əsasında dayanıqlı inkişaf problemləri araşdırılmışdır;
 • İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə rəqəmsal innovasiyaların tətbiqi məsələləri araşdırılmışdır.
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
"İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI"
NƏŞRİYYATI
ELMİ JURNALLAR
İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN
İZAHLI LÜĞƏTİ
İnformatika Terminlərinin İzahlı Lüğəti