sa sa sa

Struktur bölmənin adı

İnformasiya iqtisadiyyatı və sosial-iqtisadi sistemlərin informasiyalaşdırılması problemləri

Tel.

(994 12) 539 72 26

Elektron poçtu

alovsat_qaraca@mail.rudepart8@iit.science.az 

Struktur bölmənin rəhbəri

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əlövsət Qaraca oğlu Əliyev

İşçilərin ümumi sayı

11

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

 • İKT sferasının effektiv inkişafı problemləri;
 • İKT-yə əsaslanan informasiya və bilik iqtisadiyyatının formalaşması və perspektiv inkişafı problemləri;
 • İnnovasiya strukturlarının və proseslərinin formalaşması və səmərəli inkişaf səviyyəsinin qiymətləndirilməsi problemləri;
 • İKT əsasında Cəmiyyətin və iqtisadiyyatın inklüziv inkişafı problemləri və həll istiqamətləri;
 • Sosial iqtisadi proseslərin və strukturların fəaliyyətinin informasiyalaşdırılması perspektivləri;
 • Dördüncü sənaye inqilabının iqtisadiyyatda tətbiqi problemləri.

Əsas elmi nəticələri

 • İnformasiya və bilik iqtisadiyyatının formalaşma istiqamətləri təklif olunmuşdur;
 • İnformasiya və biliklər iqtisadiyyatının ölçülməsi üzrə kompozit indikatorlar sistemi işlənilmişdir;
 • Texnoparkların fəaliyyətinin təşkili və idarə olunması üzrə konseptual model və mexanizmlər təklif olunmuşdur;
 • Sosial iqtisadi xarakterli müəssisələrin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün müxtəlif təyinatlı informasiya təminatı sistemlərinin prinsipləri verilmişdir;
 • İnnovasiya prosesləri və strukturlarının xarakterik göstəriciləri və kriteriyaları işlənilmişdir və qiymətləndirilmə metodikası verilmişdir;
 • İKT sahəsinin inkişafının iqtisadi göstəriciləri təhlil edilmişdir;
 • İqtisadiyyatın informasiyalaşdırılmasının perspektiv istiqamətləri təhlil olunmuşdur;
 • Makroiqtisadi proseslərdə, və sahələrdə yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi məsələləri öyrənilmişdir;
 • İnformasiya cəmiyyətində E-kommersiya texnologiyasının tətbiqi və inkişafı üzrə model və mexanizmlər işlənilmişdir;
 • İqtisadiyyatın yaşıl, inklüziv və kibertəhlükəsizlik texnologiyalarla inkişaf problemləri araşdırılmışdır.
Mədəniyyət kanalı, "Elm və İnnovasiya" verilişi, (60-cı buraxılış)
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
ELMİ JURNALLAR