sa sa sa

Struktur bölmənin adı

    4 saylı şöbə

Tel.

    (994 12)  510 29 68

Faks

    (994 12) 539 61 21

Elektron poçtu

     t.direktor_muavini@iit.science.azdepart4@iit.science.az 

Struktur bölmənin rəhbəri

     Texnika üzrə fəlsəfə doktoru Rəşid Qurbanəli oğlu Ələkbərov

İşçilərin ümumi sayı

      13 

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

 • Bulud texnologiyaları problemləri;
 • Superkompüter texnologiyalarının çoxaspektli problemləri;
 • İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları problemləri.

Əsas elmi nəticələri

 • Korporativ şəbəkələrdə istifadəçilərə göstərilən İnternet xidmətlərinin səmərəliliyinin artırılması üçün model və alqoritmlər işlənilmişdir;
 • Multiagent texnologiyasının tətbiqi ilə istifadəçilərin marağına uyğun kontentin təyin və əldə edilməsi üçün metodlar işlənilmişdir;
 • AzScienceNet elm kompüter şəbəkəsinin fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması metodları və alqoritmləri işlənilmişdir;
 • Korporativ şəbəkənin idarə edilməsi prosesinin avtomatlaşdırılması üçün alqoritm işlənilmişdir;
 • Milli Superkompüter Mərkəzinin infrastrukturunun yaradılması üçün kompleks (texniki, təşkilati, iqtisadi və s.) təkliflər və sənədlər işlənilmişdir;
 • Korporativ şəbəkələrdə əlaqə kanalında yüklənməni optimal paylayan adaptiv modeli işlənilmişdir;
 • Kompüter şəbəkəsində virtual hesablama mühitlərinin sintezi metodları və alqoritmləri işlənilmişdir;
 • Kompüter şəbəkələri əsasında paylanmış hesablama mühitinin sintezi üçün model və metodlar işlənilmişdir;
 • Böyük hesablama və yaddaş resursları tələb edən mürəkkəb məsələlərin həlli üçün kompüter şəbəkələri əsasında paylanmış hesablama sistemləri yaradılmışdır;
 • Verilənlərin emal mərkəzində yaddaş və hesablama resurslarının səmərəli istifadəsi üçün metod və alqoritm işlənilmişdir;
 • "Elektron Dövlət" mühitində bulud texnologiyalarından istifadə imkanları təhlil edilmişdir.
Mədəniyyət kanalı, "Elm və İnnovasiya" verilişi, (60-cı buraxılış)
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
ELMİ JURNALLAR