sa sa sa

Tel.

(+994 12)  510 29 68

Faks

(+994 12) 539 61 21

Elektron poçtu

icraci_direktor@iit.science.az, rashid.alakberov@gmail.com, depart_3@iit.science.az

Struktur bölmənin rəhbəri

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru Rəşid Qurbanəli oğlu Ələkbərov

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

 • Bulud texnologiyaları problemləri;
 • Superkompüter texnologiyalarının çoxaspektli problemləri;
 • İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları problemləri;
 • Paylanmış hesablama sistemlərinin analizi və sintezi problemləri;
 • Bulud hesablama sistemlərinin sintezi və intellektual idarəedilməsi problemləri;
 • Mobil hesablama buludlarının elmi-nəzəri problemlərin araşdırılması;
 • İndustry 4.0 platformasında kiberfiziki sistemlərin analizi  və  sintezi   problemləri;
 • Industry 4.0 platformasında Milli Radiasiya Təhlükəsizliyi Monitorinq Sisteminin yaradılmasının elmi-nəzəri problemləri;
 • Şəbəkə   texnologiyalarının   elmi-nəzəri   problemlərinin araşdırılması.

 

Əsas elmi nəticələri

 • Korporativ şəbəkələrdə istifadəçilərə göstərilən İnternet xidmətlərinin səmərəliliyinin artırılması üçün model və alqoritmlər işlənilmişdir;
 • Multiagent texnologiyasının tətbiqi ilə istifadəçilərin marağına uyğun kontentin təyin və əldə edilməsi üçün metodlar işlənilmişdir;
 • AzScienceNet elm kompüter şəbəkəsinin fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması metodları və alqoritmləri işlənilmişdir;
 • Korporativ şəbəkənin idarə edilməsi prosesinin avtomatlaşdırılması üçün alqoritm işlənilmişdir;
 • Milli Superkompüter Mərkəzinin infrastrukturunun yaradılması üçün kompleks (texniki, təşkilati, iqtisadi və s.) təkliflər və sənədlər işlənilmişdir;
 • Korporativ şəbəkələrdə əlaqə kanalında yüklənməni optimal paylayan adaptiv modeli işlənilmişdir;
 • Kompüter şəbəkəsində virtual hesablama mühitlərinin sintezi metodları və alqoritmləri işlənilmişdir;
 • Kompüter şəbəkələri əsasında paylanmış hesablama mühitinin sintezi üçün model və metodlar işlənilmişdir;
 • Böyük hesablama və yaddaş resursları tələb edən mürəkkəb məsələlərin həlli üçün kompüter şəbəkələri əsasında paylanmış hesablama sistemləri yaradılmışdır;
 • Verilənlərin emal mərkəzində yaddaş və hesablama resurslarının səmərəli istifadəsi üçün metod və alqoritm işlənilmişdir;
 • Bulud əsaslı Elektron Dövlət Sistemnin konseptual modeli işlənmişdir;
 • Bulud əsaslı Elektron Dövlət Sistemnin təhlükəsizlik mexanizmləri işlənmişdir;
 • Bulud hesablama sistemlərinin keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşdırılması üçün metod və alqoritmlər işlənmişdir;
 • Mobil hesablama buludlarının optimal sintezi üçün metod və alqoritmlər işlənmişdir;
 • Mobil bulud hesablama mühitində cloudletlərin texniki imkanlarına əsasən klasterləşdirilməsi metodu işlənmişdir;
 • Mobil bulud hesablama mühitində məsələ və resursların səmərəli yerləşdirilməsi modeli işlənmışdir;
 • Mobil bulud hesablama sistemlərində resurslarının  optimal seçilməsi metod və alqoritmlər işlənmişdir;
 • Məlumatların bulud serverlərdə optimal yerləşdirilməsi metodları işlənmişdir;
 • Bulud əsaslı SCADA sistemlərində təhlükəsizlik məsələləri mexanizmləri işlənmişdir;
 • Şəhər miqyaslı naqilsiz şəbəkə mühitində cloudletlərin optimal yerləşdirilməsi metodu işlənmişdir.
27 Sentyabr - Azərbaycanda Anım Günüdür
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
"İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI"
NƏŞRİYYATI
ELMİ JURNALLAR
İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN
İZAHLI LÜĞƏTİ
İnformatika Terminlərinin İzahlı Lüğəti