sa sa sa

  

Tel.

(+994 12) 510 43 99

Elektron poçtu

 depart_5@iit.science.az 

Struktur bölmənin rəhbəri

 AMEA-nın müxbir üzvü, texnika elmləri doktoru Ramiz Məhəmməd oğlu Alıquliyev

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

 • E-elm;
 • Vətəndaş elmi;
 • Elmmetriya;
 • Kiber-fiziki sistemlər və e-elm;
 • Big Data texnologiyaları və e-elm;
 • Elm 4.0-ın elmi-nəzəri və praktiki problemləri.

Əsas elmi nəticələri

 • E-elmin müasir elmi-nəzəri və praktiki məsələləri tədqiq olunmuşdur;
 • Respublikada e-elmin formalaşdırılmasının konseptual modeli işlənmişdir;
 • E-elmin informasiya təminatının formalaşdırılması məsələləri işlənmişdir;
 • Azərbaycan Elmi İstinad İndeksinin yaradılmasının konseptual məsələləri işlənmişdir;
 • Elmi tədqiqatçı, jurnal və təşkilatların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün indeks və metodlar təklif edilmişdir;
 • Vətəndaş elminin formalaşması və inkişafında e-elmin rolu təhlil olunmuşdur;
 • Vətəndaş elminin müxtəlif elm sahələrinin inkişafına təsiri məsələləri araşdırılmışdır;
 • E-elm mühitinə kiber-fiziki sistemlərin inteqrasiyası məsələləri tədqiq olunmuş və effektiv həlləri təklif olunmuşdur;
 • E-elm mühitində böyük həcmli məlumatlar problemi tədqiq olunmuş və perspektiv texnoloji həllər təklif olunmuşdur;
 • Kiber-fiziki sistemlərin tətbiqinin aktual məsələləri və həlli yolları tədqiq olunmuşdur.
27 MART - AZƏRBAYCANDA ELM GÜNÜDÜR
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
"İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI"
NƏŞRİYYATI
ELMİ JURNALLAR
İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN
İZAHLI LÜĞƏTİ
İnformatika Terminlərinin İzahlı Lüğəti