sa sa sa

Struktur bölmənin adı

     1 saylı şöbə

Tel.

     (+994 12) 5398548

Faks

     (+994 12) 5396121

Elektron poçtu

      makrufa@iit.science.azdepart1@iit.science.az 

 

Struktur bölmənin rəhbəri

      AMEA-nın həqiqi üzvü, texnika elmləri doktoru, professor

     Əli Məmməd oğlu Abbasov

İşçilərin ümumi sayı

       8

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

 • Elektron dövlətin formalaşması problemləri;
 • İnternetşünaslığın formalaşmasının müxtəlif aspektləri;
 • Böyük həcmli məlumatlar toplusundan biliklərin əldə olunması problemləri.

Əsas elmi nəticələri

 • Müxtəlif təyinatlı korporativ informasiya sistemləri (rəqəm imzalı elektron sənəd dövriyyəsi, elektron arxiv, tapşırıqlara nəzarət, qərarların qəbulunu dəstəkləyən sistem və s.) üçün alqoritmlər və proqram təminatı işlənilmişdir;
 • Elektron sənədlərin idarə edilməsi sisteminin konseptual əsasları və arxitektur prinsipləri işlənmiş, e-sənədlərin təhlükəsizliyinə etimad infrastrukturunun funksionaltexnoloji arxitekturu və onun fəaliyyətinə aid tövsiyələr təklif edilmişdir;
 • Sistemin intellektuallaşdırılması üçün konseptual model, sistemlərdə mətn tipli sənədlərin məzmuna görə avtomatik təsnifatı üçün alqoritm işlənilmişdir;
 • Mətn sənədlərin avtomatik referatlaşdırılması üçün optimallaşma modelləri verilmişdir;
 • Optimallaşma məsələlərinin həlli üçün diferensial təkamül və “sürü” intellektinə əsaslanan alqoritmlərinin modifikasiya olunmuş binar variantları işlənilmişdir;
 • Domen adlarının qeydiyyat verilənlərinin ilkin emalı üçün alqoritm işlənmiş, domen adlarının qeydiyyat verilənlərinin identifikasiyası üçün metod təklif olunmuşdur;
 • Domen adlarının qeydiyyat verilənlərinin klasterləşdirilməsi üçün qeyri-iyerarxik metoddan istifadə edilməsi təklif edilmişdir;
 • Domen adları qeydiyyat verilənlərindən gizli biliklərin aşkarlanması üçün metod və yüksək səviyyəli milli domenlərin inkişaf dinamikasının qiymətləndirilməsi üçün metodika işlənilmişdir;
 • Azərbaycan Respublikasının maraqları ilə bağlı milli domen adlarının intellektual monitorinqi sistemi yaradılmışdır;
Mədəniyyət kanalı, "Elm və İnnovasiya" verilişi, (60-cı buraxılış)
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
ELMİ JURNALLAR