sa sa sa

Babək Rasim oğlu Nəbiyev 1985-ci ildə anadan olmuşdur.

2006-ci ildə Milli Aviasiya Akademiyasının "Hava nəqliyyatının uçuş-texniki istismarı" fakültəsini bitirmişdir. 

2008-ci ildə AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutuna işə qəbul edilmiş, kompüter şəbəkələrinin monitorinqi və informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələləri ilə məşğul olmağa başlamışdır. 

2018-ci ildə “Şəbəkə təhlükəsizliyinin intellektual monitorinqi sisteminin sintezi üçün metod və alqoritmlərin işlənilməsi” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır.


AMEA İnternet şəbəkəsində “Monitorinq və Təhlükəsizlik Sisteminin” yaradılması və inkişafı, "AzScienceNet" elm korporativ şəbəkəsinin infrastrukturunun yaradılması və AMEA İnternet şəbəkəsində (AzScienceCERT) informasiya təhlükəsizliyi insidentlərinə cavabvermə qrupunun yaradılması işlərində yaxından iştirak edir. 

7 elmi əsərin müəllifidir.

İnstitutun Tədris-İnnovasiya Mərkəzində pedaqoji fəaliyyət göstərir. 

Hazırda "AzScienceNet" Şəbəkə İdarəetmə Mərkəzinin rəhbəri vəzifəsində çalışır.  

Elmi əsərləri haqqında məlumat.

 

Xidməti tel.: (994 12) 5101542
Mobil tel.: (994 55) 6404046
Elektron poçtu: babek@iit.science.az
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
"İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI"
NƏŞRİYYATI
ELMİ JURNALLAR
İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN
İZAHLI LÜĞƏTİ
İnformatika Terminlərinin İzahlı Lüğəti