sa sa sa


Ramiz Hüseyn oğlu Şıxəliyev 1961-ci ildə anadan olmuşdur.


1990-cı ildə Leninqrad Elektrotexnika İnstitutunun “Elektrofizika” fakültəsini bitirmişdir. 

1998-ci ildən AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda çalışır və kompüter şəbəkələrində informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasının nəzəri problemləri ilə məşğul olur. 

2008-ci ildə "Qarşılıqlı əlaqəli korporativ informasiya fəzalarının ekranlaşdırılması metod və modellərinin işlənməsi" mövzusu üzrə dissertasiya işini müdafiə etmiş, 05.13.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi ixtisası üzrə texnika elmləri namizədi adını almışdır. 

Hal-hazırda “Kompüter şəbəkələrinin intellektual monitorinqi metod və modellərin işlənilməsi" mövzusu üzrə doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir. 

75 elmi əsərin müəllifidir, bunlardan 19-u xaricdə çap edilmişdir. 

2014-cü ildə “İKT ili” çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ilə birgə keçirilən qrant müsabiqəsinin qalibi olub. 

İnstitutun Tədris-İnnovasiya Mərkəzində pedaqoji fəaliyyət göstərir. 

İnstitutun nəzdində fəaliyyət göstərən dissertasiya şurasının elmi katibidir. 

2015-ci ildə uzunmüddətli elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinə görə AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunub. 

2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən dosent elmi adına layiq görülmüşdür.

Hazırda institutda baş elmi işçi vəzifəsində işləyir. 

Elmi əsərləri haqqında məlumat

 

Xidməti tel.: (994 12) 5387108
Ev tel.: (994 12) 4340676
Elektron poçtu: ramiz@iit.science.az


 

 

Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
"İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI"
NƏŞRİYYATI
ELMİ JURNALLAR
İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN
İZAHLI LÜĞƏTİ
İnformatika Terminlərinin İzahlı Lüğəti