Rasim Mahmudov

Rasim Şərif oğlu Mahmudov 1972-ci ildə anadan olmuşdur.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi” ixtisası üzrə bakalavr, “Biznesin təşkili və idarə edilməsi” ixtisası üzrə magistr dərəcəsi almışdır. 

2007-ci ildən İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda çalışır. 

İnformasiya cəmiyyəti, informasiya iqtisadiyyatı, İnternetin tənzimlənməsi, İnternet asılılığı, Əşyaların İnterneti, İnternet-media istiqamətləri üzrə elmi-tədqiqatlar aparır. 

32 elmi əsərin müəllifidir. 

2008-2012-ci ilərdə BDU-nun Jurnalistika fakültəsində “İnformasiya cəmiyyətinin əsasları” kursunu tədris etmişdir. 

2009-cu ildən Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyində fəaliyyət göstərən İnternetdən istifadəməsələləri üzrə daimi Şuranın üzvüdür. 

2010-cu ildən institutda təsis edilən “İnformasiya cəmiyyəti problemləri” elmi-praktiki jurnalının məsul redaktorudur. 

İnstitutun Tədris-İnnovasiya Mərkəzində pedaqoji fəaliyyət göstərir. 

2013-cü ildən institutun “İnternetşünaslıq problemləri” sektorunun müdiridir. 

Elmi əsərləri haqqında məlumat.Xidməti tel.: (994 12) 5397213 

Mobil tel.:    (994 70) 9351304 

Elektron poçtu: icp@iit.ab.azrasimmahmudov@gmail.com 

.