Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun magistraturasına 2018/2019-cu tədris ili üçün qəbul

PLANI

  

 

S/№

İxtisasın şifri

İxtisasın adı

2018/2019-cu tədris ili

Azərb.

bölməsi

Rus bölməsi

1.

 060509

 Kompüter elmləri

2

 

 

 

 Kompüter sistemlərinin və şəbəkələrinin proqram təminatı

1

 

 

 

 Paylanmış sistemlər və şəbəkələr

1

 

2.

 060631

 Kompüter mühəndisliyi

2

 

 

 

 Kompüter mühəndisliyi

1

 

 

 

 Kompüter  sistemləri və şəbəkələri

1

 

3.

 060632

 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

1

 

 

 

 İnformasiya mühafizəsi və təhlükəsizliyi

1

 

İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı