sa sa sa

http://www.cabmin.gov.az

QƏRAR № 89
"Dövlət informasiya ehtiyatlarının reyestrinin aparılması qaydaları haqqında Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi barədə
"İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 8-ci maddəsinin birinci abzasına müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR: 

1. "Dövlət informasiya ehtiyatlarının reyestrinin aparılması qaydaları haqqında Əsasnamə" təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A.Rasi-zadə 
Bakı şəhəri, 17 may 2010-cu il
AzTV, "Science and Innovation", ( 51 rd series)
Services
Inquire your business presence with us!
Read more
Trust our creativity and unique ideas!
Read more
Quality and colorful publish for affordable prices!
Read more
Improve IT skills and change your career!
Read more
Rich e-Library services!
Read more
SCIENTIFIC JOURNALS