19.11.2021    16:22
AMEA-nın prezidenti bildirdi ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı mehriban qonşuluq münasibətləri, dövlətlərimiz arasında sıx siyasi, iqtisadi, mədəni əlaqələr elm sahəsində də əməkdaşlığımız üçün möhkəm zəmin yaradır. Biz bu imkanlardan istifadə etməli, elmi əməkdaşlıq əlaqələrimizi bundan sonra daha da möhkəmləndirməliyik:,
28 Yanvar - Beynəlxalq Fərdi Məlumatların Mühafizəsi Günüdür
Services
Inquire your business presence with us!
Read more
Trust our creativity and unique ideas!
Read more
Quality and colorful publish for affordable prices!
Read more
Improve IT skills and change your career!
Read more
Rich e-Library services!
Read more
"İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI"
NƏŞRİYYATI
SCIENTIFIC JOURNALS
İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN
İZAHLI LÜĞƏTİ
İnformatika Terminlərinin İzahlı Lüğəti