sa sa sa
Akademik: "Artıq ölkəmizdə dövlətin təhlükəsizliyinin bir komponenti kimi milli informasiya təhlükəsizlik sistemi formalaşdırılmalıdır"
May 29, 2015

18 Oktyabr - Müstəqilliyin Bərpası Günüdür
Services
Inquire your business presence with us!
Read more
Trust our creativity and unique ideas!
Read more
Quality and colorful publish for affordable prices!
Read more
Improve IT skills and change your career!
Read more
Rich e-Library services!
Read more
"İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI"
NƏŞRİYYATI
SCIENTIFIC JOURNALS
İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN
İZAHLI LÜĞƏTİ
İnformatika Terminlərinin İzahlı Lüğəti