sa sa sa

http://www.informasiya.org/index.php?id=231

"Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 6 oktyabr tarixli 149 nömrəli qərarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında (əlavə və dəyişikliklər - №192 - 09/08/2006)

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

I. "Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 6 oktyabr tarixli 149 nömrəli qərarına aşağıdakı əlavələr və dəyişikliklər edilsin:

Əlavə olunmuş maddələr aşağıdakı redaksiyada verilsin:

"224920. "İnternet xidməti haqqının ödənilməsi" maddəsində "ödənilən xərclər" sözləri "ödənişlər, vebsaytların yeniləşdirilməsi və saxlanılması xərcləri" sözləri ilə əvəz edilsin.

15 may 2006-cı il № 124
26 June - The Armed Forces Day of Azerbaijan Republic
Services
Inquire your business presence with us!
Read more
Trust our creativity and unique ideas!
Read more
Quality and colorful publish for affordable prices!
Read more
Improve IT skills and change your career!
Read more
Rich e-Library services!
Read more
SCIENTIFIC JOURNALS
İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN
İZAHLI LÜĞƏTİ
İnformatika Terminlərinin İzahlı Lüğəti