sa sa sa

  

Struktur bölmənin adı

     3 saylı şöbə

Tel.

     (994 12) 539 72 17

Elektron poçtu

      tfataliyev@gmail.comdepart3@iit.science.az 

Struktur bölmənin rəhbəri

      Təhmasib Xanəhməd oğlu Fətəliyev

İşçilərin ümumi sayı

    14

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

  • Elektron elmin və elmmetriyanın formalaşmasının elmi-nəzəri problemləri;
  • Kiberfiziki sistemlərin və bulud texnologiyalarının yaradılması və təhlükəsizliyinin təmin olunması problemləri
  •  Big Data analitikası texnologiyalarının aktual elmi-nəzəri problemləri.

 

Əsas elmi nəticələri

- E-elmin müasir elmi-nəzəri və praktiki məsələləri tədqiq olunmuşdur.

- Respublikada e-elmin formalaşdırılmasının konseptual modeli işlənmişdir.

- E-elmin informasiya təminatının formalaşdırılması məsələləri işlənmişdir.

- Azərbaycan Elmi İstinad İndeksinin yaradılmasının konseptual məsələləri işlənmişdir.

- Elmi tədqiqatçı, jurnal və qurumların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün indeks və metodlar təklif edilmişdir.

- E-elmin yeni istiqaməti kontekstində vətəndaş elminin formalaşması məsələləri və inkişafında e-elmin rolu təhlil olunmuşdur.

- Vətəndaş elminin elm sahələrinin inkişafına təsiri məsələləri araşdırılmışdır.

- E-elm mühitinə kiber-fiziki sistemlərin inteqrasiyası məsələləri tədqiq olunmuş və effektiv  həlləri təqdim olunmuşdur.

- E-elm mühitində böyük həcmli verilənlər problemləri tədqiq olunmuş və perspektiv texnoloji həlləri təqdim olunmuşdur.

- Kiber-fiziki sistemlərin tətbiqinin aktual məsələləri və həlli yolları tədqiq olunmuşdur.

15 Sentyabr - Bilik Günüdür
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
ELMİ JURNALLAR
İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN
İZAHLI LÜĞƏTİ
İnformatika Terminlərinin İzahlı Lüğəti