Azərbaycan Respublikası
Təhsil Nazirliyi
Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyası
Azərbaycan Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyi

Qeydiyyat başa çatmışdır.