sa sa sa

AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun nəzdində yaradılmış Dissertasiya şurası aşağıdakı ixtisaslar üzrə texnika üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyaları müdafiəyə qəbul edir (əsas: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 11.01.2013-cü il tarixli qərarı):

   1203.01 – “Kompyuter elmləri”

   3338.01 – “Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi”

   3339.01 – “İnformasiyanın mühafizəsi üsulları və sistemləri, informasiya təhlükəsizliyi”

 

 Dissertasiya şurasının tərkibi:

 

1. ƏLİQULİYEV Rasim Məhəmməd oğlu (sədr)

AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru, AMEA-nın həqiqi üzvü, texnika elmləri doktoru, professor

3338.01, 3339.01

2.  ƏLİYEV Ələkbər Əli Ağa oğlu (sədr müavini)

Bakı Dövlət Universitetinin “İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma” kafedrasının müdiri, texnika elmləri doktoru, professor

3338.01

3. ŞIXƏLİYEV Ramiz Hüseyn oğlu (elmi katib)

AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, aparıcı elmi işçi, texnika üzrə fəlsəfə doktoru

3339.01

4.  AĞAYEV Firudin Tərlan oğlu

texnika üzrə fəlsəfə doktoru

1203.01

5. AĞAYEV Nadir Bafaddin oğlu

texnika elmləri doktoru

3338.01

6. ALIQULİYEV Ramiz Məhəmməd oğlu

texnika elmləri doktoru

3339.01

7. CƏBRAYILOVA Zərifə Qasım qızı

texnika üzrə fəlsəfə doktoru

3338.01

8. ƏHMƏDOV Məhəmməd Aydın oğlu

texnika elmləri doktoru, professor

1203.01

9. ƏLƏKBƏROV Rəşid Qurbanəli oğlu

texnika üzrə fəlsəfə doktoru

3339.01

10. ƏLİYEV Əlövsət Qaraca oğlu

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

1203.01

11. İMAMVERDİYEV Yadigar Nəsib oğlu

texnika üzrə fəlsəfə doktoru

3339.01

12. KAZIMOV Tofiq Həsənağa oğlu

fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

1203.01

13. Məmmədov Cavanşir Firudin oğlu

texnika elmləri doktoru, professor

1203.01

14. Məmmədov Famil Hüseyn oğlu

 texnika elmləri doktoru, professor

 3338.01

15. MƏMMƏDOVA Məsumə Hüseyn qızı

texnika elmləri doktoru, professor

3338.01

16. MUSAYEV Vidadi Həsən oğlu

texnika elmləri doktoru, professor

1203.01

17. YUSİFOV Fərhad Firudin oğlu

texnika üzrə fəlsəfə doktoru

3338.01

26 İyun - Azərbaycan Respublİkası Sİlahlı Qüvvələrİ Günüdür
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
ELMİ JURNALLAR