sa sa sa


İradə Yavər qızı Ələkbərova 1962-ci ildə anadan olmuşdur. 


1984-cü ildə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun “İstehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması” fakültəsini bitirmişdir və təyinatla Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemləri şöbəsinə işə qəbul olunmuşdur. 

Müxtəlif təyinatlı sistemlərin: “Auditorlar Palatası” verilənlər bazası idarəetmə sisteminin (VBİS), “Kadrlar” korporativ informasiya sisteminin yaradılması ilə məşğul olmuşdur. AMEA-nın www.science.az portalının yaradılmasında iştirak etmişdir. Qərarların qəbul edilməsini dəstəkləmək məqsədi ilə çoxölçülü verilənlərin saxlanmasını və analizini yerinə yetirən texnologiyaların Azərbaycanda tətbiqi məsələlərini tədqiq etmişdir. Korporativ şəbəkə mühitində paylanmış böyük informasiya resurslarına əsaslanan operativ analitik emal sistemlərində (OLAP – On-Line Analytical Processing) aqreqatlaşdırılmış verilənlərin analizi üsullarını araşdırmışdır. 

Azərbaycanın milli maraqlarının virtual məkanda qorunması və təbliği ilə bağlı problemlərin həlli, Azərbaycan Respublikasına qarşı aparılan informasiya müharibəsi texnologiyalarının araşdırılması məsələləri ilə məşğuldur. 

42-dən artıq məqalənin müəllifidir. Onlardan 24-ü elmi mətbuatda dərc edilmişdir. 

İnstitutun Tədris-İnnovasiya Mərkəzində pedaqoji fəaliyyət göstərir. 

Hazırda institutun baş mütəxəssisi vəzifəsində çalışır.  

Elmi əsərləri haqqında məlumat.

Xidməti tel.: (994 12) 5399562
Ev tel.: (994 12) 4286607
Mobil: (994 504259188
Elektron poçtu: airada.09@gmail.comirada@iit.science.az  
AzTV, "Elm və İnnovasiya" verilişi, (53-cü buraxılış)
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
ELMİ JURNALLAR