sa sa sa

Struktur bölmənin adı

Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası

Tel.

(994 12) 5101260

Faks

(994 12) 5396121

Elektron poçtu

 ph.d@iit.science.az 

Şuranın sədri:

Fərhad Firudin oğlu Yusifov

Şuranın sədr müavini:

Məmməd Arif oğli Həşimov

Şuranın üzvləri:

15

Şuranın əsas fəaliyyət istiqamətləri:

-Gənc alim və mütəxəssislərin elmi fəaliyyətə cəlb edilməsi və onların fəaliyyətinin koordinasiya edilməsi;

-Aktual elmi problemlərin və prioritet elmi məsələlərin həlli üçün gənc alim və mütəxəssislərin səylərinin birləşdirilməsi;

-Gənc alim və mütəxəssislərin innovasiya fəaliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinə dəstək göstərilməsi;

-Gənc alim və mütəxəssislərin iştirakına imkan verən elmi konfransların, seminarların, forumların, sərgilərin və digər tədbirlərin təşkilinə dəstək göstərilməsi;

-AMEA-nın ayrı-ayrı institutları, respublikanın digər ali təhsil müəssisələri və elmi təşkilatlarında fəaliyyət göstərən Gənc alimlər şuraları ilə əlaqələrin genişləndirilməsi;

-Respublikanın və xarici ölkələrin elm müəssisələrində elmitədqiqat və innovasiya fəaliyyəti üzrə mövcud təcrübənin öyrənilməsi;

-Gənc alim və mütəxəssislərin institut, respublika və beynəlxalq səviyyəli proqram və layihələrdə iştirak etməyə cəlb edilməsinə dəstək göstərilməsi;

-Gənc alim və mütəxəssislərin respublika və beynəlxalq səviyyəli mədəni tədbirlərdə iştirakının təmin edilməsi.

18 oktyabr – Azərbaycanın Dövlət Müstəqİllİyİ Günüdür
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
ELMİ JURNALLAR