sa sa sa

 

Bikəs Sayıl oğlu Ağayev 1949-cu ildə anadan olmuşdur.

  1973-cü ildə Ç.İldırım adına Politexnik İnstitutunun "Avtomatika və telemexanika" fakültəsini bitirmişdir. Təyinatla Kibernetika İnstitutu yanında Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemləri şöbəsində əmək fəaliyyətinə başlamışdır.

  Texnik, mühəndis, sektor müdiri, layihənin baş mühəndisi vəzifələrində işləmişdir. 1995-ci ildən institutda şöbə müdiri vəzifəsində çalışır.

  Müxtəlif təyinatlı texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması məqsədilə informasiya texnologiyalarının müasir sxemotexnik vasitə və metodlarının tədqiqi üzrə elmi-tədqiqat işləri ilə məşğul olur.

  2011-ci ildə 05.13.01 ─ “Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi” ixtisası üzrə  “Audioinformasiyanin paylanmiş emali sistemlərinin sintezi üçün metod və alqoritmlərin işlənməsi” mövzusunda dissertasiya işi müdafiə etmiş və texnika üzrə fəlsəfə doktoru adını almışdır.

  2015-ci ildə uzunmüddətli elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinə görə  AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunub.

  Əldə etdiyi əsas elmi-praktiki nəticələr aşağıdakılardır:

  Respublikamızda ilk dəfə olaraq onun rəhbərliyi ilə:

  – üzvi lüminofor və adsorberlərin informasiyanı kodlaşdırma xüsusiyyətləri tədqiq edilmiş, alınan nəticələr əsasında xüsusi optik keçiricilik xüsusiyyətlərinə malik lüminofor tərkibli plastmas jetonların hazırlanma texnologiyası işlənmişdir. Jeton identifikasiya sistemlərinin arxitektur-sxemotexnik yaradılma prinsipləri işlənmiş, hazırlanmış və tətbiq edilmişdir (Bakı Metropoliteni);

  – sərnişin avtomatikası qurğularının avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin arxitektur-texnoloji yaradılma prinsipləri işlənmiş və bu prinsiplər əsasında bir neçə qurğu layihələndirilmiş, hazırlanmış və tətbiq edilmişdir (Bakı Metropoliteni); 

  – müxtəlif tip rabitə kanalları ilə ötürülən səs siqnallarının analiz və emal prinsipləri tədqiq edilmişdir. Ötürmə kanallarından qəbul edilən səs (nitq) siqnallarının keyfiyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsi metod və alqoritmləri işlənmiş və tətbiq edilmişdir (“Aztelekom” İB və s.);

  – audio-mining sistemlərinin audioinformasiyanın çoxkanallı rəqəmsal uçotu və qeydiyyatı vasitələrinin arxitektur-texnoloji yaradılma prinsipləri işlənmiş və bu prinsiplər əsasında hazırlanmış qurğular mərkəzləşdirilmiş dispetçerləşdirmə sistemlərində (Bakı Metropoliteni) və Call-centerlərdə operator-kliyent danışıqlarının və ekran fayllarının arxivləşdirilməsi məqsədilə tətbiq edilmişdir (“Aztelekom” İB və s.).

  Hal-hazırda aşağıdakı elmi-texniki problemlər üzrə tədqiqat işləri aparır:

  – Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı Dövlət Proqramı (Elektron Azərbaycan) çərçivəsində G2G, G2B və G2C modelləri üzrə audio-video xidmətləri mühitinin formalaşdırılması;

  – Azərbaycanda elektron tullantıların idarə edilməsinin prinsip və konseptual əsaslarının işlənməsi.

  Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 52, xaricdə çıxmış elmi əsərləri 21, müəlliflik şəhadətnamələri, ixtira və patentləri 12, kitab 1.

Elmi əsərləri haqqında məlumat. 

 Xidməti tel.:   (+994 12) 5380589

 Ev tel.:            (+994 18) 6483443

 Mobil tel.:       (994 70) 3442213

 Elektron poçtu: depart5@iit.science.azbikies418@gmail.com

AzTV, "Elm və İnnovasiya" verilişi, (51-ci buraxılış)
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
ELMİ JURNALLAR