sa sa sa

Struktur bölmənin adı

      17 saylı şöbə

Tel.

      (+994 12) 539 72 13

Elektron poçtu

     depart17@iit.science.az 

Struktur bölmənin rəhbəri

    AMEA-nın həqiqi üzvü, texnika elmləri doktoru, professor R.M.Əliquliyev

İşçilərin ümumi sayı

      12

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

  • İnformasiya cəmiyyətinin elmi-nəzəri problemləri;
  • İnternetşünaslığın problemləri;
  • İnternetin tənzimlənməsi problemləri;
  • E-dövlət problemləri;
  • İnformasiya iqtisadiyyatı problemləri;
  • İnformasiya müharibəsi problemləri;
  • Sosial şəbəkə problemləri;
  • Sosial medianın problemləri.

Əsas elmi nəticələri

  • Loq-faylların analizi əsasında İnternetdə istifadənin analizi üçün metod və alqoritmlər işlənmişdir;
  • Spamlarla mübarizə metodları işlənilmişdir;
  • İnternetin hüquqi tənzimlənməsi problemləri araşdırılmış, müvafiq təkliflər işlənilmişdir;
  • E-dövlətin formalaşdırılması və səmərəli idarə olunmasının əsas prinsipləri tədqiq edilmiş və müqayisəli təhlillər aparılmışdır;
  • E-dövlətin idarə edilməsində əks-əlaqə mexanizmi kimi GİS texnologiyalar və informasiya fəzasının content analizi metodları təklif olunmuşdur;
  • Viki-mühitdə informasiya müharibəsi texnologiyaları analizi üçün metod və alqoritmlər işlənilmişdir;
  • Viki-mühitdə gizli sosial şəbəkələrin aşkarlanması üçün metod və alqoritm işlənilmişdir;
  • İnformasiya qarşıdurmasında multimedia resurslarının effektiv tətbiqi üçün metod və alqoritm işlənilmişdir;
  • Viki-mühitdə toplanmış kontentin informasiya təsirində yararlılığının təyini üçün metod və alqoritm işlənilmişdir;
  • İnternet-asılılıq problemləri araşdırılmış, onunla mübarizə üçün metodlar işlənilmişdir;
  • Əşyaların İnterneti konsepsiyasının perspektivləri və problemləri araşdırılmış, müvafiq təkliflər işlənilmişdir;
  • İnformasiya cəmiyyətində bazar iqtisadiyyatının transformasiyası məsələləri analiz edilmiş, müəyyən nəticələr alınmışdır;
  • İnternet mühitində intellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması problemlərinin həlli üçün təkliflər işlənilmişdir;
  • İnternet-medianın formalaşması məsələləri araşdırılmış, müvafiq təkliflər işlənilmişdir;
  • İnternetin fəlsəfi, sosial, psixoloji, siyasi, iqtisadi, mədəni və etik aspektləri analiz edilmiş, müəyyən nəticələr alınmışdır;
  • Azərbaycanda ilk dəfə olaraq “İnformasiya cəmiyyətinin əsasları” kursu formalaşdırılmış və 2008-2012-ci illərdə pilot layihəsi kimi Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakültəsinin tələbələrinə tədris edilmişdir.
AzTV, "ELM VƏ İNNOVASİYA" verilişi, (44-cü buraxılış)
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
ELMİ JURNALLAR