sa sa sa

Struktur bölmənin adı

   Sosial-iqtisadi sistemlərin informasiyalaşdırılması         problemlərinin       tədqiqi

Tel.

    (994 12) 539 72 26

Faks

    (994 12) 539 61 21

Elektron poçtu

     alovsat_qaraca@mail.ru,depart8@iit.science.az 

Struktur bölmənin rəhbəri

      İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əlövsət Qaraca oğlu Əliyev

İşçilərin ümumi sayı

      6

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

  • İnformasiya və bilik iqtisadiyyatının formalaşması problemləri;
  • Yaşıl iqtisadiyyat problemləri.

Əsas elmi nəticələri

  • İnformasiya iqtisadiyyatının formalaşma istiqamətləri təklif olunmuşdur;
  • Sosial və iqtisadi xarakterli müəssisələrin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün tətbiq olunan müxtəlif təyinatlı informasiya sistemlərinin təsiri qiymətləndirilmişdir;
  • İnnovasiya prosesləri və strukturlarının xarakterik göstəriciləri işlənilmişdir;
  • İKT sahəsinin inkişafının iqtisadi göstəriciləri təhlil edilmişdir;
  • İqtisadiyyatın və digər sosial-humanitar sahələrin informasiyalaşdırılmasının tətbiqi problemləri təhlil olunmuşdur;
  • Makroiqtisadi proseslərdə, həmçinin bir sıra sosial-humanitar sahələrdə yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi məsələləri öyrənilmişdir;
  • E-kommersiya texnologiyasının tətbiqi vəziyyətinin təhlili və onun inkişafı üçün müvafiq infrastrukturun formalaşması üzrə model və mexanizmlər işlənilmişdir.

 

AzTV, "Elm və İnnovasiya" verilişi, (53-cü buraxılış)
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
ELMİ JURNALLAR