sa sa sa

Struktur bölmənin adı

   Sosial-iqtisadi sistemlərin informasiyalaşdırılması         problemlərinin       tədqiqi

Tel.

    (994 12) 539 72 26

Faks

    (994 12) 539 61 21

Elektron poçtu

     alovsat_qaraca@mail.ru,depart8@iit.science.az 

Struktur bölmənin rəhbəri

      İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əlövsət Qaraca oğlu Əliyev

İşçilərin ümumi sayı

      6

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

  • İnformasiya və bilik iqtisadiyyatının formalaşması problemləri;
  • Yaşıl iqtisadiyyat problemləri.

Əsas elmi nəticələri

  • İnformasiya iqtisadiyyatının formalaşma istiqamətləri təklif olunmuşdur;
  • Sosial və iqtisadi xarakterli müəssisələrin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün tətbiq olunan müxtəlif təyinatlı informasiya sistemlərinin təsiri qiymətləndirilmişdir;
  • İnnovasiya prosesləri və strukturlarının xarakterik göstəriciləri işlənilmişdir;
  • İKT sahəsinin inkişafının iqtisadi göstəriciləri təhlil edilmişdir;
  • İqtisadiyyatın və digər sosial-humanitar sahələrin informasiyalaşdırılmasının tətbiqi problemləri təhlil olunmuşdur;
  • Makroiqtisadi proseslərdə, həmçinin bir sıra sosial-humanitar sahələrdə yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi məsələləri öyrənilmişdir;
  • E-kommersiya texnologiyasının tətbiqi vəziyyətinin təhlili və onun inkişafı üçün müvafiq infrastrukturun formalaşması üzrə model və mexanizmlər işlənilmişdir.

 

13 SENTYABR – BEYNƏLXALQ PROQRAMÇILAR GÜNÜDÜR
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
ELMİ JURNALLAR