sa sa sa

İnformasiya texnologiyaları və informasiya cəmiyyətinin formalaşmasının elmi-nəzəri problemlərin araşdırılması və effektiv metodların işlənməsi

 1. İnformasiya cəmiyyətinin elmi-nəzəri problemlərinin araşdırılması
 2. İnformasiya mədəniyyətinin formalaşması problemləri
 3. İnternetin tənzimlənməsi problemləri
 4. İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması problemləri
 5. Virtual məkanda Azərbaycan dilinin tətbiqi problemləri
 6. E-dövlətin formalaşması problemləri
 7. E-elmin formalaşması problemləri
 8. Biometrik texnologiyalarının araşdırılması
 9. İnformasiya və bilik iqtisadiyyatının formalaşması problemləri
 10. İnternetşünaslığın formalaşmasının müxtəlif aspektli problemləri
 11. Superkompüter texnologiyalarının çoxaspektli problemləri
 12. Sosial şəbəkələrin aşkarlanması, analizi və idarə olunması  problemləri
 13. İnternet-coğrafiyanın formalaşması problemləri
 14. İnformasiya müharibəsi texnologiyalarının araşdırılması
 15. Elektron tullantıların ekoloji və sosial-iqtisadi problemləri
 16. Elmmetriyanın formalaşması və inkişafı problemləri
 17. Terminoloji informatikanın formalaşması problemləri
 18. Elektron tibbin formalaşması problemləri
 19. Böyük həcmli məlumatlar toplusundan biliklərin əldə olunması problemləri
 20. Süni intellekt və sosioinformasiya texnologiyaları problemləri

 

AzTV, "Elm və İnnovasiya" verilişi, (53-cü buraxılış)
Xİdmətlər
İŞ FƏALİYYƏTİNİZƏ BİZİMLƏ BAŞLAYIN!
Ətraflı
BİZİM YARADICI VƏ ÖZÜNƏMƏXSUS İDEYALARIMIZA ETİBAR EDİN!
Ətraflı
ƏLVERİŞLİ QİYMƏTLƏRƏ KEYFiYYƏTLİ VƏ RƏNGARƏNG NƏŞRİYYAT İŞLƏRİ!
Ətraflı
İT BİLİKLƏRİNİZİ İNKİŞAF ETDİRƏRƏK KARYERANIZI DƏYİŞİN!
Ətraflı
ZƏNGİN E-KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ!
Ətraflı
ELMİ JURNALLAR